SHOWCASE CÁ NHÂN

Tổng hợp những bước tiến và thành tựu của học viên Datapot trên hành trình Khoa học Dữ liệu.

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH BÓNG ĐÁ WORLD CUP 2022 – HỌC VIÊN TRƯƠNG ANH TUẤN

Học viên Anh Tuấn đã phân tích chiến lược, chiến thuật cũng như khả năng...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ – HỌC VIÊN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Dự án của học viên Nguyễn Thị Phương Thảo phân tích về hoạt động kinh...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH KINH DOANH – HỌC VIÊN ĐỖ PHƯƠNG ANH

Bài tập thực hành Power BI của học viên Phương Anh phân tích về hoạt động...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH KINH DOANH – SALES ANALYSIS – HỌC VIÊN TRẦN ANH NAM

Dự án của học viên Anh Nam phân tích về hoạt động kinh doanh của...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH KINH DOANH – SALES ANALYSIS – HỌC VIÊN HOÀNG NGHĨA TÙNG

Dự án của học viên Hoàng Nghĩa Tùng phân tích về hoạt động kinh doanh...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH KINH DOANH – C2C FASHION STORE – HỌC VIÊN NGUYỄN HỒ TỐ UYÊN 

Thực hành Power BI theo dự án là một phần trong các khóa học Power...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH BÁN LẺ – CONTOSO RETAIL ANALYSIS – HỌC VIÊN NGÔ HOÀNG NGỌC K76

Thực hành Power BI theo dự án là một phần trong các khóa học Power...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH CHIẾN DỊCH MARKETING – BANK MARKETING ANALYSIS – HỌC VIÊN LÊ THANH SƠN K76

Thực hành Power BI theo dự án là một phần trong các khóa học Power...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG – TELCO CUSTOMER RETENTION – HỌC VIÊN ĐÀO THỊ HOÀI THƯƠNG K76

Thực hành Power BI theo dự án là một phần trong các khóa học Power...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH KINH DOANH – SALES ANALYSIS – HỌC VIÊN MAI THỊ DIỄM QUỲNH K75

[Thực hành Power BI] Phân tích kinh doanh - Sales Analysis - Học viên Diễm...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH CHIẾN DỊCH MARKETING – BANK MARKETING CAMPAIGN – HỌC VIÊN TẠ THẢO NGUYÊN 

Bài tập Power BI về Phân tích chiến dịch Marketing trong ngân hàng Bồ Đào...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH KINH DOANH – SALES ANALYSIS – HỌC VIÊN ĐỖ HỒNG TRANG 

Bài tập Power BI về Phân tích kinh doanh - Sales Analysis của học viên...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH KINH DOANH – SALES ANALYSIS – HỌC VIÊN LA THỊ MỸ HOÀ

Bài tập Power BI: Phân tích kinh doanh - Học viên Mỹ Hòa

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH CHIẾN DỊCH MARKETING – BANK MARKETING ANALYSIS – HỌC VIÊN PHƯƠNG THÙY

Bài tập Power BI về Phân tích chiến dịch Marketing trong ngân hàng Bồ Đào...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH CHIẾN DỊCH MARKETING – BANK MARKETING ANALYSIS – HỌC VIÊN THÙY LINH

Bài tập Power BI: Phân tích chiến dịch Marketing trong Ngân hàng - Bank Campaign...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH KINH DOANH – SALES ANALYSIS – HỌC VIÊN XUÂN HƯNG

Bài tập Power BI về Phân tích kinh doanh - Sales Analysis của học viên...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ – E-COMMERCE ANALYSIS – HỌC VIÊN NGỌC QUỲNH

Bài tập Power BI: Phân tích Thương mại điện tử - E-commerce Analysis của học...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH KINH DOANH – SALES ANALYSIS – HỌC VIÊN TẠ CÔNG THÀNH

Bài tập Power BI của học viên Datapot về phân tích kinh doanh (Sales Analysis)...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH CHIẾN DỊCH MARKETING TRONG NGÂN HÀNG – BANK MARKETING CAMPAIGN ANALYSIS

Bài tập Power BI: Phân tích chiến dịch Marketing trong ngân hàng (Bank Analysis) -...

[BÀI TẬP POWER BI] PHÂN TÍCH TỶ LỆ KHÁCH HÀNG RỜI BỎ – CUSTOMER CHURN ANALYSIS

Bài tập Power BI của học viên Datapot phân tích về Tỷ lệ khách hàng...