Hiển thị tất cả 3 kết quả

Python là một ngôn ngữ bậc cao, đang phổ biến trong những năm gần đây. Đây được coi là một trong những ngôn ngữ dẫn đầu trong mảng khoa học dữ liệu. Việc nắm vững Python giúp Data Analyst xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình dự đoán, và trực quan hóa dữ liệu một cách hiệu quả.
Những yếu tố khiến Python trở nên phổ biến như vậy gồm có:
1. Cú pháp đơn giản và trực quan, dễ dàng làm quen, nhất là đối với các đối tượng không thuộc các chuyên ngành kỹ thuật
2. Các thư viện mạnh mẽ hỗ trợ trong các thao tác xử lý và phân tích dữ liệu, xây dựng các mô hình phân tích
3. Tính đa dụng: Python có thể ứng dụng trong khoa học dữ liệu, xây dựng web, phần mềm trên nhiều nền tảng khác nhau.
4. Cộng đồng mạnh mẽ và cập nhật liên tục
5. Miễn phí
Tại Datapot có khoá học ứng dụng Pythons trong phân tích dữ liệu. Học viên có thể lựa chọn khoá học riêng lẻ hoặc các lộ trình có môn học này để gia tăng hiệu quả ứng dụng Python cũng như khả năng phân tích Dữ liệu của mình.
52 giờ
Beginner
10.500.000 
Fresher, Junior
3.000.000 
108 giờ ++
Beginner
27.000.000