Hiển thị tất cả 2 kết quả

SQL (Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ. Bắt đầu từ 1970, SQL đã trở thành một công cụ rất quan trọng trong mảng khoa học dữ liệu.
Để hiểu hơn tầm quan trọng của SQL bạn có thể tham khảo bài viết: https://datapot.vn/sql-la-gi-tai-sao-ban-lai-nen-hoc-sql/

Beginner
2.400.000 2.600.000 
-13%
16 Giờ học
Intermediate
4.200.000