Một trong những

Chương trình đào tạo

Digital Business Analyst

đầu tiên tại Việt Nam

Một trong những Chương trình đào tạo

Digital Business Analyst đầu tiên tại Việt Nam

Một trong những Chương trình đào tạo

Digital Business Analyst đầu tiên tại Việt Nam

Đối diện với làn sóng layoff cùng sự thay đổi của thị trường trong thời đại chuyển đổi số, nhân sự trong tất cả các ngành nghề đang trở nên bất an, và Business Analyst cũng không ngoại lệ. Chương trình Digital Business Analyst Program được thiết kế để đáp ứng sự thay đổi của thị trường việc làm, giúp học viên trang bị những kỹ năng cần thiết để nâng cao lợi thế cạnh tranh và thay đổi tư duy đối với ngành nghề.

Nắm giữ vai trò phân tích, đánh giá toàn bộ quy trình kinh doanh của công ty và đưa ra giải pháp cải thiện, vị trí Business Analyst được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh ở Việt Nam trong 10 năm tới. Thêm vào đó, công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại các doanh nghiệp yêu cầu ở các BA khả năng thích nghi cùng các kỹ năng liên quan phục vụ cho quá trình này.

Khoá học dành cho những ai muốn học BA

một cách bài bản

Khoá học dành cho những ai muốn học BA

một cách bài bản

Sinh viên

Sinh viên các ngành kinh tế, tài chính, muốn lựa chọn hướng phát triển theo Digital Business Analyst để phát huy lợi thế của bản thân.

Business Analyst

Các bạn BA muốn được hệ thống hóa lại kiến thức và bổ sung các kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp.

PO, PM, BA Leader

PO, PM, BA Leader có nhiều năm kinh nghiệm muốn bổ sung kỹ năng mới cần có trong thời đại số.

Với lộ trình học bài bản kết hợp với
Phương pháp Đào tạo Collaborative Learning,
học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng:

Với lộ trình học bài bản kết hợp với Phương pháp Đào tạo Collaborative Learning, học viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng:

Soft skills

 • Giao tiếp
 • Đàm phán
 • Giải quyết vấn đề
 • Tạo dựng mối quan hệ
 • Tự quản lý

Business Analyst Skills

 • Khả năng đối phó với những yêu cầu mơ hồ
 • Thu thập, phân tích và viết yêu cầu
 • Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Trực quan hoá mô hình
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ

Mindset

 • Tư duy phản biện
 • Tư duy phân tích
 • Tư duy sử dụng dữ liệu trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết định

Soft skills

 • Giao tiếp
 • Đàm phán
 • Giải quyết vấn đề
 • Tạo dựng mối quan hệ
 • Tự quản lý

Business Analyst Skills

 • Khả năng đối phó với những yêu cầu mơ hồ
 • Thu thập, phân tích và viết yêu cầu
 • Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Trực quan hoá mô hình
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ

Mindset

 • Tư duy phản biện
 • Tư duy phân tích
 • Tư duy sử dụng dữ liệu trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết định

Soft skills

 • Giao tiếp
 • Đàm phán
 • Giải quyết vấn đề
 • Tạo dựng mối quan hệ
 • Tự quản lý

Business Analyst Skills

 • Khả năng đối phó với những yêu cầu mơ hồ
 • Thu thập, phân tích và viết yêu cầu
 • Khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Trực quan hoá mô hình
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ

Mindset

 • Tư duy phản biện
 • Tư duy phân tích
 • Tư duy sử dụng dữ liệu trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết định

Datapot thiết kế nhiều lộ trình phù hợp với từng nhu cầu của học viên

Các khoá học được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng nhu cầu cụ thể, học viên có thể lựa chọn học từng khoá lẻ hoặc cả lộ trình 3 khoá (DBAP – Digital Business Analyst Program) để có cái nhìn tổng quan về ngành.

Datapot thiết kế nhiều lộ trình phù hợp với từng nhu cầu của học viên

Các khoá học được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng nhu cầu cụ thể, học viên có thể lựa chọn học từng khoá lẻ hoặc cả lộ trình 3 khoá (DBAP – Digital Business Analyst Program) để có cái nhìn tổng quan về ngành.

Module 1: Fundamental Business Analyst Skills 

 • Tổng quan nhiệm vụ của BA
 • Career path của BA
 • Skillset cần có tương ứng với các hướng đi khác nhau
 • Quy trình phát triển phần mềm
 • Agile framework và một số ứng dụng thực tế
 • Quản lý công việc
 • Sắp xếp ưu tiên công việc
 • Nắm được các phương pháp thường được sử dụng để lấy yêu cầu từ các stakeholder.
 • Cách quản lý stakeholders để có thể collect được thông tin đa chiều.
 • Một số tài liệu yêu cầu cần viết trong thực tế (user story, usecase, BRD, SRS, Testcase).
 • Các loại diagrams thường dùng phục vụ công việc của BA.
 • Cách vẽ và ứng dụng Sequence diagram trong việc xác định usecase và testcase cần cover.
 • Sử dụng Value stream mapping để xác định các điểm có thể cải tiến.
 • Thực hành vẽ diagram phục vụ phân tích yêu cầu nghiệp vụ.
 • Cách xác định các user story thông qua UML diagram.
 • Cách viết user story và sử dụng user story mapping để chia phase thực hiện.
 • Nắm được nội dung cần có trong tài liệu mô tả usecase, BRD, SRS và thực hành.
 • Một số phương pháp test cơ bản.
 • Cách viết testcase, techniques giúp hạn chế test sót case.
 • Làm bài tập nhóm dựa trên các nội dung đã học.
 • Nhận xét từ giảng viên.
 • Hỏi đáp những vấn đề liên quan đến BA Job.

Module 2: Digital Business Analyst Skills

 • Tổng quan về chuyển đổi số.
 • Một số nhầm lẫn về chuyển đổi số.
 • Chuẩn bị hành trang cho doanh nghiệp để chuyển đổi số hiệu quả.
 • Kỹ năng cần có của BA trong 1 dự án chuyển đổi số.
 • CX, UI, UX.
 • Customer persona, Empathy map.
 • Thực hành và chữa bài.
 • 10 nguyên tắc cần lưu ý khi thiết kế UI.
 • Customer Journey Map.
 • Case study thực tế.
 • Thực hành thiết kế Customer Journey.
 • Mobile customer journey.
 • Mobile tracking.
 • Một số điểm cần lưu ý trong mobile projects.
 • Một số phương pháp làm user research
 • Thực hành usability testing và interview
 • Xác định điểm cần cải thiện để tối ưu UX, CX
 • OKR và KPI
 • Xác định Project Objectives
 • Cách xác định metric đo lường hiệu quả sản phẩm
 • Track data và xác định data cần lưu trữ.
 • Data modelling và các bước thiết kế CSDL định hướng kinh doanh.
 • Conceptual model và lập Data Glossary.
 • Entities và cách xác định entities cần lưu trữ phục vụ mục đích kinh doanh.
 • Tìm hiểu về Relational database và cách thiết kế ERD.
 • Thực hành thiết kế ERD.
 • A/B Testing overview.
 • Cách tạo 1 A/B testing plan.
 • Một số lưu ý khi tạo A/B test plan.
 • Làm bài tập nhóm dựa trên các nội dung đã học Nhận xét từ giảng viên.
 • Hỏi đáp những vấn đề liên quan đến BA Job.

Module 3: Career Success Guide

 • Hướng dẫn thực hiện các Project với bài toán và bộ dữ liệu thực từ doanh nghiệp.
 • Xây dựng Portfolio cá nhân và hoàn thiện CV.
 • Hỗ trợ Mock Interview 1-1 với các Leader của các doanh nghiệp lớn hiện đang làm trong ngành.

Thông tin giảng viên

Thông tin giảng viên

Giảng viên Datapot - Mrs. Cao Thị Nhân - Head of Digital Wealth Product (Business Analyst) tại VNDirect

Cao thị nhân
Head of Digital Wealth Products at VNDIRECT

 • 11 năm – Business Analysis 
 • 7 năm – QLDA & Sản phẩm
 • 5 năm –  Business Solution

vũ thị huyền trang
Leader team UXD at DNSE

 • 9 năm – Graphic Designe
 • 3 năm – Chuyên gia UXD
 • 1 năm – Lead UXD tại DNSE
Giảng viên Datapot - Mrs. Cao Thị Nhân - Head of Digital Wealth Product (Business Analyst) tại VNDirect

Cao thị nhân
Head of Digital Wealth Products at VNDIRECT

 • 11 năm – Business Analysis 
 • 7 năm – QLDA & Sản phẩm
 • 5 năm –  Business Solution

vũ thị huyền trang
Leader team UXD at DNSE

 • 9 năm – Graphic Designer
 • 3 năm – Chuyên gia UXD
 • 1 năm – Lead UXD tại DNSE
Giảng viên Datapot - Mrs. Cao Thị Nhân - Head of Digital Wealth Product (Business Analyst) tại VNDirect

Cao thị nhân
Head of Digital Wealth Products at VNDIRECT

 • 11 năm – Business Analysis 
 • 7 năm – QLDA & Sản phẩm
 • 5 năm –  Business Solution

vũ thị huyền trang
Leader team UXD at DNSE

 • 9 năm – Graphic Designe
 • 3 năm – Chuyên gia UXD
 • 1 năm – Lead UXD tại DNSE

Sản phẩm học viên

Sản phẩm học viên

Product Backlog

Product backlog

Prioritize Matrix

User Flow

Mock up

Mock up

Empathy Mapping

FAQs

Tôi có thể áp dụng kiến thức vào thực tế sau mỗi buổi học không?

Sau khi học lý thuyết, học viên sẽ được thực hành, đồng thời nghiên cứu case study bám sát với thực tế doanh nghiệp nên học viên có thể áp dụng ngay những kiến thức này vào công việc của mình.

Khóa học này có cấp chứng chỉ không?

Học viên khi hoàn thành khoá học với đầy đủ các điều kiện sẽ nhận được chứng chỉ công nhận hoàn thành khoá học từ Datapot – Microsoft Learning Partner.

Tôi có gặp khó khăn gì trong quá trình học nếu không có kiến thức về IT không?

Lộ trình được thiết kế phù hợp cho cả những bạn chưa có kiến thức về IT, muốn chuyển sang BA từ các khối ngành non IT như Kinh tế, Tài chính, Marketing…

Sau khoá học, tôi có được giảng viên support hay không?
 

Trong quá trình học, giảng viên ngoài việc truyền đạt kiến thức còn đồng hành như những mentor giúp đỡ học viên trong ngành nghề. Đội ngũ giảng viên luôn sẵn sàng giúp học viên tháo gỡ vướng mắc kể cả bên ngoài giờ học. 

FAQs

Tôi có thể áp dụng kiến thức vào thực tế sau mỗi buổi học không?

Sau khi học lý thuyết, học viên sẽ được thực hành, đồng thời nghiên cứu case study bám sát với thực tế doanh nghiệp nên học viên có thể áp dụng ngay những kiến thức này vào công việc của mình.

Khóa học này có cấp chứng chỉ không?

Học viên khi hoàn thành khoá học với đầy đủ các điều kiện sẽ nhận được chứng chỉ công nhận hoàn thành khoá học từ Datapot – Microsoft Learning Partner.

Tôi có gặp khó khăn gì trong quá trình học nếu không có kiến thức về IT không?

Lộ trình được thiết kế phù hợp cho cả những bạn chưa có kiến thức về IT, muốn chuyển sang BA từ các khối ngành non IT như Kinh tế, Tài chính, Marketing…

Sau khoá học, tôi có được giảng viên support hay không?
 

Trong quá trình học, giảng viên ngoài việc truyền đạt kiến thức còn đồng hành như những mentor giúp đỡ học viên trong ngành nghề. Đội ngũ giảng viên luôn sẵn sàng giúp học viên tháo gỡ vướng mắc kể cả bên ngoài giờ học. 

FAQs

FAQs

Tôi có thể áp dụng kiến thức vào thực tế sau mỗi buổi học không?

Sau khi học lý thuyết, học viên sẽ được thực hành, đồng thời nghiên cứu case study bám sát với thực tế doanh nghiệp nên học viên có thể áp dụng ngay những kiến thức này vào công việc của mình.

Khóa học này có cấp chứng chỉ không?

Học viên khi hoàn thành khoá học với đầy đủ các điều kiện sẽ nhận được chứng chỉ công nhận hoàn thành khoá học từ Datapot – Microsoft Learning Partner.

Tôi có gặp khó khăn gì trong quá trình học nếu không có kiến thức về IT không?

Lộ trình được thiết kế phù hợp cho cả những bạn chưa có kiến thức về IT, muốn chuyển sang BA từ các khối ngành non IT như Kinh tế, Tài chính, Marketing…

Sau khoá học, tôi có được giảng viên support hay không?
 

Trong quá trình học, giảng viên ngoài việc truyền đạt kiến thức còn đồng hành như những mentor giúp đỡ học viên trong ngành nghề. Đội ngũ giảng viên luôn sẵn sàng giúp học viên tháo gỡ vướng mắc kể cả bên ngoài giờ học. 

Bài viết liên quan

Bài viết liên quan

Liên hệ để được vấn lộ trình học cụ thể