Hiển thị tất cả 2 kết quả

Microsoft Power BI là giải pháp phân tích kinh doanh của Microsoft. Được cung cấp dưới hình thức SaaS (Software as a Service). Power BI cho phép doanh nghiệp thực hiện các báo cáo, phân tích và chia sẻ một các an toàn và nhanh chóng.
Power BI hiện đang là một trong các công cụ Business Intelligent được ưa chuộng nhất ở Việt Nam. Vì:

1. Thời gian làm quen ngắn, dễ dàng để bắt đầu và xây dựng báo cáo.
2. Khả năng trình diễn dữ liệu tối ưu, các với các loại biểu đồ đa dạng.
3. Khả năng tự động hóa và xử lý lượng dữ liệu lớn hơn excel mà không treo, lag.
4. Khả năng tính toán các chỉ số kinh doanh, xây dựng mô hình dữ liệu linh hoạt.
5. Hỗ trợ các tính năng AI cho một số biểu đồ và phân tích tự động.
6. Khả năng bảo mật, phân quyền và chia sẻ trong tổ chức.

16 buổi - 32h
Fresher, Junior
5.200.000 5.800.000 
20 giờ học
Intermediate/Advanced
7.500.000