Bằng việc đăng ký, thanh toán và tham dự khóa học tại Datapot, bạn đồng ý với những điều khoản dưới đây:

I. Học thử

Do số học viên mỗi lớp có giới hạn và đảm bảo chất lượng giảng dạy Datapot không áp dụng chính sách học thử.

II. Học lại

 1. Các học viên sau khi tham gia khóa học nếu có nhu cầu củng cố lại kiến thức, cập nhật các nội dung mới trong giáo trình có thể tham gia học lại 01 lần đối với khóa học đã đăng ký.
 2. Các đối tượng đủ điều kiện học lại:
  • Đã đăng kí và hoàn thành học phí.
  • Tham gia đầy đủ và làm bài tập > 80% số buổi học.
 3. Các đối tượng bị từ chối hoặc hủy quyền học lại:
  • Không tham gia đầy đủ ít nhất 80% số buổi học.
  • Không làm bài tập
  • Đăng kí học lại nhưng không tham gia và không thông báo lại cho Datapot qua email trước 5 ngày khi diễn ra khóa học.
  • Có hành vi gian lận, lợi dụng chính sách học lại.
 4. Quyền học lại không quy đổi thành tiền, không có giá trị chuyển nhượng
 5. Trong trường hợp thay đổi, chia tách, gộp khóa học, việc chuyển đổi sẽ được quyết định bởi Datapot.
 6. Thủ tục: Học viên gửi email tới Datapot thông báo các thông tin học lại. Datapot sẽ gửi xác nhận tới học viên. Sau khi Datapot xác nhận qua email, thủ tục mới chính thức có hiệu lực.

III. Bảo lưu

 1. Học viên đã thông báo nghỉ học cho Datapot có thể bảo lưu khóa học tại trung tâm và được học lại miễn phí  trong thời hạn là 6 tháng hoặc 3 khóa học liên tiếp tính từ ngày bảo lưu khóa.
 2. Học viên chỉ được bảo lưu 1 lần cho 1 khóa học đã đăng ký.
 3. Để tham dự khóa học bảo lưu, học viên cần thông báo tới Datapot trước ít nhất trước 5 ngày diễn ra khóa học để có thể sắp xếp lớp học. Trong trường hợp học viên thông báo muộn hoặc số lượng học viên đã đạt điều kiện, Datapot sẽ sắp xếp khóa học theo kế hoạch của trung tâm.
 4. Học viên phải chấp nhận rủi ro nếu có sự thay đổi về chương trình của khóa học mình đã bảo lưu ở tương lai.
 5. Thủ tục: Học viên điền form đăng ký bảo lưu, Datapot sẽ gửi xác nhận tới học viên. Sau khi Datapot xác nhận qua email, thủ tục mới chính thức có hiệu lực.

IV. Hoàn hủy học phí, chuyển nhượng khóa học.

 1. Datapot cam kết hoàn lại học phí trước 24h diễn ra buổi khai giảng khóa học đầu tiên nếu bạn đã đăng ký khóa học mà có nhu cầu phát sinh không thể tham dự khóa học.
 2. Trong trường hợp học viên không tham dự được do Datapot thay đổi về thời gian khai giảng, địa điểm học. Học viên có thể yêu cầu hoàn tiền cho khóa học đó.
 3. Trong trường hợp học viên đăng kí theo combo nhiều khóa học hoặc được hưởng các ưu đãi số tiền hoàn lại sẽ được tính bằng giá mua combo trừ đi học phí chưa giảm giá của các khóa học đã tham dự.
 4. Thủ tục: Học viên gửi email tới Datapot thông báo các thông tin. Datapot sẽ gửi xác nhận tới học viên. Sau khi Datapot xác nhận qua email, thủ tục mới chính thức có hiệu lực.

V. Điều khoản cuối cùng.

 1. Datapot có quyền thay đổi, cập nhật chính sách này mà không cần báo trước.
 2. Trong trường hợp có tranh chấp sẽ được giải quyết bằng thỏa thuận trực tiếp giữa các bên. Quyết định của Datapot sẽ là quyết định cuối cùng.

Các yêu cầu về bảo lưu-học lại, hoàn hủy học phí, các bạn vui lòng gửi email về địa chỉ để được nhận link form: contact@datapot.vn