Microsoft Training Services Partner chính thức tại Việt Nam 

Từ năm 2021 – Datapot là đối tác đào tạo chính thức của Microsoft tại Việt Nam (Microsoft Learning Partner, hiện được gọi là Microsoft Training Services Partner), được sử dụng các tài nguyên và giáo trình của Microsoft để thực hiện đào tạo và cấp chứng nhận các khóa học theo tiêu chuẩn Microsoft tại Việt Nam.

đăng ký tư vấn

Microsoft Training Services Partner chính thức tại Việt Nam 

Từ năm 2021 – Datapot là đối tác đào tạo chính thức của Microsoft tại Việt Nam (Microsoft Learning Partner, hiện được gọi là Microsoft Training Services Partner), được sử dụng các tài nguyên và giáo trình của Microsoft để thực hiện đào tạo và cấp chứng nhận các khóa học theo tiêu chuẩn Microsoft tại Việt Nam.

đăng ký tư vấn

Quyền lợi độc quyền dành cho học viên theo học tại đối tác đào tạo của Microsoft

Trải nghiệm học tập theo tiêu chuẩn Microsoft:

  • Khóa đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
  • Các chuyên gia dữ liệu & giải pháp do Microsoft chứng nhận trực tiếp giảng dạy
  • Lộ trình học tập được thiết kế với ngôn ngữ phù hợp
  • Hỗ trợ sau đào tạo

Lộ trình đào tạo đạt chuẩn toàn cầu

Quyền lợi độc quyền dành cho học viên theo học tại đối tác đào tạo của Microsoft

Trải nghiệm học tập theo tiêu chuẩn Microsoft:

  • Khóa đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
  • Các chuyên gia dữ liệu & giải pháp do Microsoft chứng nhận trực tiếp giảng dạy
  • Lộ trình học tập được thiết kế với ngôn ngữ phù hợp
  • Hỗ trợ sau đào tạo

Lộ trình đào tạo đạt chuẩn toàn cầu

Giáo trình chuẩn Microsoft 

Học viên được học tập theo giáo trình chính thức của Microsoft (Microsoft Official Courseware – MOC), giáo trình cung cấp một lộ trình toàn diện để học viên thấy được sự tiến bộ rệt sau khi kết thúc mỗi học phần.

Đội ngũ giảng viên chất lượng

Bên cạnh giáo trình chuẩn Microsoft, học viên được giảng dạy trực tiếp bởi Microsoft Certified Trainer (MCT). Đội ngũ ging vn có đy đ năng lc và kinh nghiệm ca Datapot có th giúp bn tiếp thu kiến thc mt cách d dàng nhất tn suốt chặng đường học tập.

 Cơ sở vật chất và hạ tầng hiện đại đáp ứng trải nghiệm học tập hoàn hảo 

Datapot cung cấp đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ quá trình học tập và thực hành theo cả hai hình thức online và offline. Khi tham gia khoá học tại Datapot, bạn sẽ nhận được tài khoản Office 365 phục vụ mục đích học tập, giao tiếp, thực hành cũng như đăng ký nhiều dịch vụ miễn phí bằng email này trong quá trình học.

Chứng nhận hoàn thành khoá học

Ghi nhận Learning Path 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên nhận được chứng nhận hoàn thành khoá học của Microsoft. Ngoài ra, Learning Path được ghi nhận chính xác trên website của Microsoft Learn, giúp học viên có cái nhìn tổng quan về kiến thức đã được học. 

Ưu đãi khi thi chứng chỉ Microsoft

Với tư cách là đối tác chính thức của Microsoft, Datapot hỗ trợ các bạn có nhu cầu thi chứng chỉ của Microsoft: Discount cho voucher thi chứng chỉ Microsoft; Hỗ trợ thủ tục đăng ký mua và thi; Hỗ trợ tài nguyên ôn thi miễn phí. 

Giáo trình chuẩn Microsoft 

Học viên được học tập theo giáo trình chính thức của Microsoft (Microsoft Official Courseware – MOC), giáo trình cung cấp một lộ trình toàn diện để học viên thấy được sự tiến bộ rệt sau khi kết thúc mỗi học phần.

Đội ngũ giảng viên chất lượng

Bên cạnh giáo trình chuẩn Microsoft, học viên được giảng dạy trực tiếp bởi Microsoft Certified Trainer (MCT). Đội ngũ ging vn có đy đ năng lc và kinh nghiệm ca Datapot có th giúp bn tiếp thu kiến thc mt cách d dàng nhất tn suốt chặng đường học tập.

 Cơ sở vật chất và hạ tầng hiện đại đáp ứng trải nghiệm học tập hoàn hảo

Datapot cung cấp đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ quá trình học tập và thực hành theo cả hai hình thức online và offline. Khi tham gia khoá học tại Datapot, bạn sẽ nhận được tài khoản Office 365 phục vụ mục đích học tập, giao tiếp, thực hành cũng như đăng ký nhiều dịch vụ miễn phí bằng email này trong quá trình học.

Chứng nhận hoàn thành khoá học

Ghi nhận Learning Path 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên nhận được chứng nhận hoàn thành khoá học của Microsoft. Ngoài ra, Learning Path được ghi nhận chính xác trên website của Microsoft Learn, giúp học viên có cái nhìn tổng quan về kiến thức đã được học. 

Ưu đãi khi thi chứng chỉ Microsoft

Với tư cách là đối tác chính thức của Microsoft, Datapot hỗ trợ các bạn có nhu cầu thi chứng chỉ của Microsoft: Discount cho voucher thi chứng chỉ Microsoft; Hỗ trợ thủ tục đăng ký mua và thi; Hỗ trợ tài nguyên ôn thi miễn phí. 

Giáo trình chuẩn Microsoft 

Học viên được học tập theo giáo trình chính thức của Microsoft (Microsoft Official Courseware – MOC), giáo trình cung cấp một lộ trình toàn diện để học viên thấy được sự tiến bộ rệt sau khi kết thúc mỗi học phần.

Đội ngũ giảng viên chất lượng

Bên cạnh giáo trình chuẩn Microsoft, học viên được giảng dạy trực tiếp bởi Microsoft Certified Trainer (MCT). Đội ngũ ging vn có đy đ năng lc và kinh nghiệm ca Datapot có th giúp bn tiếp thu kiến thc mt cách d dàng nhất tn suốt chặng đường học tập.

 Cơ sở vật chất và hạ tầng hiện đại đáp ứng trải nghiệm học tập hoàn hảo

Datapot cung cấp đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ quá trình học tập và thực hành theo cả hai hình thức online và offline. Khi tham gia khoá học tại Datapot, bạn sẽ nhận được tài khoản Office 365 phục vụ mục đích học tập, giao tiếp, thực hành cũng như đăng ký nhiều dịch vụ miễn phí bằng email này trong quá trình học.

Chứng nhận hoàn thành khoá học

Ghi nhận Learning Path 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên nhận được chứng nhận hoàn thành khoá học của Microsoft. Ngoài ra, Learning Path được ghi nhận chính xác trên website của Microsoft Learn, giúp học viên có cái nhìn tổng quan về kiến thức đã được học. 

Ưu đãi khi thi chứng chỉ Microsoft

Với tư cách là đối tác chính thức của Microsoft, Datapot hỗ trợ các bạn có nhu cầu thi chứng chỉ của Microsoft: Discount cho voucher thi chứng chỉ Microsoft; Hỗ trợ thủ tục đăng ký mua và thi; Hỗ trợ tài nguyên ôn thi miễn phí. 

Khoá học tiêu biểu

108 giờ ++
Beginner
27.000.000 
52 giờ
Beginner
9.500.000 10.500.000 
16 buổi - 32h
Fresher, Junior
5.600.000 6.000.000 
Beginner
2.400.000 2.600.000 
Fresher, Junior
2.000.000 
20 giờ học
Intermediate/Advanced
7.500.000 
16 Giờ học
Intermediate
4.200.000 
8h
Beginner, Fresher
2.000.000 
8h
Beginner, Fresher
2.000.000 
-18%

Khoá học tiêu biểu

108 giờ ++
Beginner
27.000.000 
52 giờ
Beginner
9.500.000 10.500.000 
16 buổi - 32h
Fresher, Junior
5.600.000 6.000.000 
Beginner
2.400.000 2.600.000 
Fresher, Junior
2.000.000 
20 giờ học
Intermediate/Advanced
7.500.000 
16 Giờ học
Intermediate
4.200.000 
8h
Beginner, Fresher
2.000.000 
8h
Beginner, Fresher
2.000.000 
-18%

Khoá học tiêu biểu

108 giờ ++
Beginner
27.000.000 
52 giờ
Beginner
9.500.000 10.500.000 
16 buổi - 32h
Fresher, Junior
5.600.000 6.000.000 
Beginner
2.400.000 2.600.000 
Fresher, Junior
2.000.000 
20 giờ học
Intermediate/Advanced
7.500.000 
16 Giờ học
Intermediate
4.200.000 
8h
Beginner, Fresher
2.000.000 
8h
Beginner, Fresher
2.000.000 
-18%

Chuyên môn giảng dạy và thiết kế giải pháp được chứng nhận bởi Microsoft

Datapot sở hữu các chứng chỉ chính thức của Microsoft:
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert),
MCT (Microsoft Certified Trainer),
DAA (Data Analyst Associate),
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate).

Chuyên môn giảng dạy và thiết kế giải pháp được chứng nhận bởi Microsoft

Datapot sở hữu các chứng chỉ chính thức của Microsoft:
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert),
MCT (Microsoft Certified Trainer),
DAA (Data Analyst Associate),
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate).

Chuyên môn giảng dạy và thiết kế giải pháp được chứng nhận bởi Microsoft

Datapot sở hữu các chứng chỉ chính thức của Microsoft:
MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert),
MCT (Microsoft Certified Trainer),
DAA (Data Analyst Associate),
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate).

Các sự kiện hợp tác cùng Microsoft

KHAI THÁC GIÁ TRỊ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP: TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI – DATAPOT & MICROSOFT

Sự kiện giúp khán giả có cái nhìn tổng quát về các trụ cột chính...

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG VIỆC VỚI AI BUILDER – DATAPOT X MICROSOFT 

Chuỗi sự kiện về chủ đề Tự động hóa công việc với Power Platform do...

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG VIỆC VỚI POWER AUTOMATE – DATAPOT X MICROSOFT

Buổi workshop đã tạo ra một diễn đàn thú vị và phong phú về tự động...

Các sự kiện hợp tác cùng Microsoft

KHAI THÁC GIÁ TRỊ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP: TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI – DATAPOT & MICROSOFT

Sự kiện giúp khán giả có cái nhìn tổng quát về các trụ cột chính...

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG VIỆC VỚI AI BUILDER – DATAPOT X MICROSOFT 

Chuỗi sự kiện về chủ đề Tự động hóa công việc với Power Platform do...

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG VIỆC VỚI POWER AUTOMATE – DATAPOT X MICROSOFT

Buổi workshop đã tạo ra một diễn đàn thú vị và phong phú về tự động...

Các sự kiện hợp tác cùng Microsoft

KHAI THÁC GIÁ TRỊ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP: TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI – DATAPOT & MICROSOFT

Sự kiện giúp khán giả có cái nhìn tổng quát về các trụ cột chính...

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG VIỆC VỚI AI BUILDER – DATAPOT X MICROSOFT 

Chuỗi sự kiện về chủ đề Tự động hóa công việc với Power Platform do...

TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG VIỆC VỚI POWER AUTOMATE – DATAPOT X MICROSOFT

Buổi workshop đã tạo ra một diễn đàn thú vị và phong phú về tự động...

Tiêu điểm

Khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu doanh nghiệp

VTC10

Khai thác tối đa công nghệ và dữ liệu để phát triển doanh nghiệp bền vững

Báo Đại biểu nhân dân

Liên hệ để được vấn lộ trình học cụ thể 

Liên hệ để được vấn lộ trình học cụ thể