6 bước Import Folder trên Local vào trong power BI

Ngày đăng: 06/02/2023

Chúng ta vẫn đang quen với việc import thủ công từng file csv, excel vào PowerBI để phục vụ phân tích dữ liệu và xây dựng dashboard. Tuy nhiên đối với dữ liệu thực tế thì số lượng file trong một folder có thể lên đến 20-30 nên ta cần một cách nhanh hơn mà đỡ tốn thời gian để import hết dữ liệu vào. Trong bài viết này ta sẽ cùng tìm hiểu 6 bước để Import Folder trên Local vào PowerBI.

 

Các bước tiến nhành Import Folder vào Power BI

  1. Bước 1: Mở PowerBI Desktop, ta nhấn vào Get Data như khi import files: 

  2.  

import folder vào power bi 

  1. Bước 2: Nhấn vào phần More:  

 

Bước 3: Đến khi hiện lên như màn hình, bạn có thể thấy phần Folder trong mục All:

 

 

Bước 4: Nhấn vào Connect, trỏ đến địa chỉ folder bạn cần import vào PowerBI: 

 

 

  1.  

  2. Bước 5: Sau khi tìm được đến Folder của mình, tất cả các File trong đó sẽ hiện lên trong như trong hình. Nếu dữ liệu của bạn cần được sửa đổi thì nhấn vào Transform để vào màn hình Power Query Editor. Ở đây dữ liệu của mình đã làm sạch nên mình sẽ nhấn vào Combine. Trong trường hợp tất cả các bảng của bạn đều có trường giống nhau (các bảng của bạn đều là báo cáo theo quý của công ti, trong đó bảng nào chỉ gồm các trường như TotalRevenue, TotalCost,…) thì mình sẽ nhấn vào Combine để gộp tất cả các File vào làm 1 bảng. Khi nhấn vào Load thì dữ liệu sẽ load vào PowerBI dưới dạng các đường dẫn đến folder.

  3.  

  4. Sau khi Combine xong thì dữ liệu đã sàng để phân tích bằng Power BI !

Tài liệu tham khảo tại: https://learn.microsoft.com/en-us/power-query/connectors/folder

Với các bạn mới bắt đầu tìm hiểu Power BI & mong muốn ứng dụng Power BI trong công việc, hãy tham khảo khóa học PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst từ Datapot.

Được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm làm việc và đào tạo trong ngành dữ liệu, được triển khai tại các doanh nghiệp như Unilever, SHB, MB Life Ageas,.., khóa học sẽ mang đến cho bạn những kiến thức và kỹ năng thực tiễn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *