Power BI

Top các hàm DAX thường dùng trong Power BI kèm ví dụ

top 10 hàm DAX phổ biến nhất

DAX (Data Analysis Expression) là một tập hợp các hàm, toán tử và hằng số có thể được dùng trong một công thức hoặc biểu thức, để tính toán và trả về một hoặc nhiều giá trị. DAX có rất nhiều hàm, nhưng về cơ bản chúng được chia thành các nhóm chính như sau: Tuy nhiên trong…

Hướng dẫn Upload và Transform dữ liệu bảng cân đối kế toán trên Sharepoint Folder, Local Folder.

Trong phần bài chia sẻ này chúng ta sẽ đào sâu thực hành transform bảng cân đối kế toán trên Sharepoint Folder, Local Folder Phần 1: Upload dữ liệu trên Sharepoint folder, local folder Cách 1: Upload dữ liệu từ Sharepoint folder. Bước 1: Xác định đường dẫn tới Sharepoint site: Ví dụ: https://datapotanalytic.sharepoint.com/sites/TextBookandProfesionalContent Xác…

Tổng hợp tài liệu tự học Power BI 2024 – kèm hướng dẫn thực hành chi tiết

tổng hợp tài liệu tự học power bi

Series tự học Power BI miễn phí chuẩn theo nội dung của Microsoft. Series gồm 10 lab thực hành này sẽ giúp bạn làm quen với các thao tác xây dựng báo cáo trong Power BI.