composite

Power BI: Chế độ Composite (Dual)

Ngày đăng: 15/11/2022

Chế độ Composite trên Power BI là gì?

Trước đây khi chưa có chế độ composite, nếu bạn đã dùng DirectQuery, bạn không thể thêm dữ liệu từ bất kỳ nguồn nào khác. Giờ đây, chế độ composite trong Power BI cho phép mô hình của bạn có thể bao gồm một phần là kết nối với nguồn dữ liệu qua liên kết DirectQuery (ví dụ như SQL Server Database), và một phần khác qua Import Data (ví dụ như file Excel). 

Chế độ Composite giúp bạn có mô hình với những bảng lớn từ liên kết DirectQuery và các bảng nhỏ hơn từ các nguồn dữ liệu khác 

Tại sao có chế độ Composite

Vậy tại sao bạn nên sử dụng chế độ Composite? Để trả lời câu hỏi này, đầu tiên chúng ta cùng xem lại những lợi ích từ chế độ Import và DirectQuery. Import Data thích hợp cho việc phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo một cách linh hoạt và nhanh chóng trong khi DirectQuery phù hợp cho những bảng dữ liệu lớn và chưa được xử lý. Chế độ Composite kết hợp điểm mạnh của cả Import và DirectQuery vào một mô hình. Sử dụng chế độ Composite, bạn có thể làm việc với những bảng dữ liệu lớn dùng DirectQuery và thêm những bảng nhỏ dùng Import Data. Có đồng thời các bảng dữ liệu lớn với DirectQuery và bảng nhỏ với Import Data thuận tiện hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng DirectQuery vì ở chế độ DirectQuery, làm việc với dữ liệu ở các bảng nhỏ rất mất thời gian. Với chế độ Composite, các bảng nhỏ có thể được dùng qua Import Data để cải thiện quá trình làm việc. 

Chế độ lưu trữ Dual

Mỗi bảng trong Power BI có một chế độ lưu trữ riêng, có thể là: Import, DirectQuery hoặc Dual.  Bạn có thể chọn một bảng và xem chế độ lưu trữ của bảng đó. Để xem chế độ lưu trữ, bạn đi tới tab model trong Power BI Desktop, chọn một bảng và ở thanh Properties (ở dưới phần Advanced) bạn có thể thấy chế độ lưu trữ (storage mode). Chế độ Import nghĩa là mỗi khi bạn refresh dữ liệu, dữ liệu sẽ được import lại từ nguồn dữ liệu, DirectQuery nghĩa là dữ liệu sẽ được truy vấn trực tiếp từ nguồn không phụ thuộc vào mô hình trực quan mà bạn sử dụng.

composite storage mode

Thay đổi chế độ từ Import sang Dual là không thể, chỉ các bảng từ DirectQuery mới chuyển được sang chế độ Dual. Khi chuyển chế độ lưu trữ của bảng từ DirectQuery sang Dual, một bản sao của bảng đó sẽ được tạo trong mô hình Power BI. Khác với Import Data, sẽ có đồng thời một bảng trong bộ nhớ và một bảng chính từ nguồn DirectQuery.Chế độ lưu trữ Dual sẽ hoạt động như DirectQuery hoặc Import Data, phụ thuộc vào các bảng dữ liệu được sử dụng để trực quan hóa. Nếu bạn có mô hình trực quan hóa với các cột từ bảng Import (hoặc DirectQuery) và Dual, bảng dual sẽ hoạt động như Import (hoặc DirectQuery). Việc này giúp bạn tối ưu quá trình làm việc với các bảng nhỏ (như các bảng dimension) trong chế độ lưu trữ Dual.

Lưu ý khi mô hình hóa dữ liệu với chế độ Composite trong Power BI

Mối quan hệ trong mô hình Composite 

Bạn có thể tạo mối quan hệ giữa các bảng từ các nguồn dữ liệu khác nhau và sử dụng chế độ lưu trữ khác nhau một cách dễ dàng. Bản chất của mối quan hệ có thể là: One-to-many, Many-to-one, One-to-one, and Many-to-many. 

Calculations và DAX

Các bảng tính toán sẽ ở chế độ Import và expression của bảng có thể là bất kì expression nào DAX cho phép. Bạn cũng có thể tạo bảng tính toán sử dụng Power Query Editor. Các bảng tính toán sẽ được làm mới vào thời gian làm mới theo lịch trình của Power BI dataset  Có thể có một số hạn chế tùy thuộc vào nơi bạn tạo các cột tính toán. Nếu bạn tạo cột tính toán trong một bảng Import hoặc một bảng tính toán, sẽ không có hạn chế gì. Tuy nhiên, nếu tạo cột tính toán trong bảng DirectQuery, trong expression cho cột chỉ các cột khác trong cùng bảng có thể được sử dụng.

Liên kết DirectQuery tới Power BI Datasets

Ở mô hình Composite, bạn không thể sử dụng DirectQuery tới SQL Server, Oracle, và một số nguồn dữ liệu DirectQuery khác. Bạn có thể tạo mối liên kết giữa DirectQuery và Power BI Dataset. Việc này không giống với tạo mối quan hệ trực tiếp tới Power BI Dataset. Liên kết DirectQuery tới Power BI Dataset sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu trong Power BI Dataset sang mô hình Composite, cho phép bạn mô hình hóa dữ liệu trong chuỗi dataset

Tổng kết

Mô hình Composite kết hợp cả bảng DirectQuery và ImportData trong một mô hình Power BI. DirectQuery không phải là một phương pháp phổ biến khi làm việc với dữ liệu trong Power BI vì với chế độ này, bạn không thể kết hợp nhiều nguồn dữ liệu, nhưng với mô hình Composite, DirectQuery trở nên nhanh hơn, mang lại hiệu quả tối ưu khi làm việc với các bảng lớnMô hình Composite tốt hơn so với cách tiếp cận DirectQuery thuần túy. Tùy chọn này cung cấp cho bạn cả hiệu suất và dữ liệu lớn trong một mô hình dữ liệu.Nguồn tham khảo: Composite Model in Power BI; DirectQuery and Import Data CombinedTham khảo thêm khóa học: PL – 300: Microsoft Power BI Data Analyst

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *