Cập nhật tính năng mới của Power BI Tháng 9/2022

POWER BI – CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI THÁNG 9/2022

Ngày đăng: 03/10/2022
Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các tính năng mới của Power BI trong tháng 9:

Tạo báo cáo trong Power BI (Reporting)

Power BI – Cập nhật trục phân cấp mặc định (Hierarchical axis by default)

Để giải quyết các bước phức tạp khi định dạng biểu đồ sử dụng trục x phân cấp (the hierarchical x-axis), Power BI đã điều chỉnh một số tính năng để đảm bảo trục phân cấp tự động được bật khi người dùng kéo nhiều trường vào trường trục x của biểu đồ. Cập nhật trục phân cấp mặc địnhNhóm trục X được tổ chức để dễ dàng thêm một chiều phân loại vào dữ liệu trên biểu đồ, đặc biệt là khi làm việc với các nhóm danh mục con thuộc một danh mục cha cụ thể, hoặc các danh mục con tuần tự nối tiếp nhau, hay các cấu trúc ngày có phân cấp. Tính năng mới này đảm bảo việc phân cấp trục được kích hoạt ngay khi người dùng sử dụng nhiều trường dữ liệu cho giá trị trục X, biểu đồ cũng được tự động mở rộng xuống nhóm danh mục con thấp nhật và được mặc định sắp xếp theo các nhóm danh mục. Dưới đây là một các điểm khác biệt cụ thể giữa mặc định (defaults) tính năng này trước và sau tháng 9:
Tính năngDefaults trước tháng 9.2022Defaults sau tháng 9.2022
Tùy chọn nối nhãnBật mặc địnhTắt mặc định
Thêm các trường mới vào trường trục xViệc thêm các trường mới sẽ không thay đổi các trường đang được hiển thị trên giao diện (người dùng phải mở rộng tất cả theo cách thủ công).Mở rộng đến mức thấp nhất khi:
- Hình ảnh hỗ trợ trợ trục phân cấp (the visual supports hierarchy axis)
- Trục ở đây là một trục phân loại hoặc một trục ngày giờ (lưu ý rằng các trường số trở thành trục phân loại khi chúng không phải là cấp cao nhất của hệ thống phân cấp).
Cách thức sắp xếpSắp xếp theo kiểu thủ công khi người dùng không đặt một cách rõ ràng.

Sắp xếp tự động khi
- Hình ảnh hỗ trợ trục phân cấp
- Khi hình ảnh được mở rộng xuống theo bất kì cách nào
- Khi người dùng không đặt một cách rõ ràng
- Một hành động tác giả được thực hiện (như thêm hoặc xóa một trường; và đặc biệt ở đây là nó không mở rộng hình ảnh theo cách thủ công).

Cải thiện tên hiển thị (Display name) cho các trường tổng hợp (Summarized fields)

Trước đây, tên hiển thị của các trường tổng hợp sẽ không bao gồm tên phần công thức đã được sử dụng. Điều này dẫn đến nhiều người dùng cuối nhầm lẫn về công thức đã được áp dụng, chẳng hạn ở đây, trường tổng hợp với tên “Sales” sẽ không thể cho người dùng cuối biết được đây là kết quả khi áp dụng công thức “average” hay công thức “Sum” Cải thiện tên hiển thịSau khi nhận được nhiều phản hồi của nhiều người xây dựng báo cáo lẫn người dùng cuối Power BI đã cập nhật tên hiển thị cho các summarized fields này bao gồm cả công thức đã sử dụng để tính toán: Cải thiện tên hiểu thịTính năng này sẽ bật mặc định cho tất cả report hiện có. Nếu bạn muốn bật nó lên cho các báo cáo hiện có, bạn có thể vào: File > Options and settings > Options > Default summarization và chọn tính năng: For aggregated fields, always show the default summarization type.

Cập nhật định dạng có điều kiện cho nhãn dữ liệu (Data labels)

Tháng trước, Power BI đã cải thiện nút định dạng có điều kiện để chúng áp dụng cho từng điểm dữ liệu riêng lẻ thay vì tất cả chúng cùng nhau, chỉ áp dụng đối với các biểu đồ không có trường legend. Đến tháng này, đội ngũ đã cải thiện tính năng này áp dụng cả cho các biểu đồ kèm trường legend! Nếu bạn đã cài đặt định dạng có điều kiện trên biểu đồ trước đó, hãy nhớ lặp lại các định dạng mới và xuất bản lại báo cáo để kích hoạt các quy tắc định dạng mới nhé!

Hỗ trợ bản dịch cho các mô hình tổng hợp trên bộ dữ liệu Power BI (Power BI Dataset) và các dịch vụ phân tích (Analysis Services)

Cho tới bây giờ, cho dù nguồn dữ liệu nhận diện một vài bản dịch theo ngôn ngữ mà người dùng mong muốn, các bản dịch này sẽ bị bỏ qua khi khi xây dựng một mô hình composite trên các Power BI dataset hay trên một mô hình của Analysis Services. Với bản cập nhật trong tháng 9, bất cứ bản dịch nào tại nguồn dữ liệu được nhận diện sẽ được thể hiện trên mô hình composite và tên bảng hay tên cột dữ liệu sẽ tự động được dịch sang ngôn ngữ mong muốn của người dùng, giống như tại dataset nguồn. Cập nhật định dạng có điều kiện cho nhãn dữ liệu

Cập nhật tùy chọn định dạng di động (Mobile formatting options)

Tính năng mới cập nhận này cho phép bạn định dạng lại các biểu đồ trên giao điện thoại mà không ảnh hưởng tới giao diện trên web. Điều này sẽ giúp bạn tạo sự tối ưu hóa trên giao diện điện thoại và trình bày lại các chỉ số một cách dễ nhìn và đẹp mắt nhất.

Cập nhật tính năng bảo vệ thông tin (Information protection update)

Khi xây dựng báo cáo, nếu bộ dữ liệu có các nhãn mang tính nhạy cảm (sensitive label), Power BI sẽ tự động áp dụng mức bảo mật đối với file PBIX kết nối trực tiếp tới các bộ dữ liệu nhạy cảm để duy trì việc phân loại dữ liệu và bảo vệ sự bảo mật.

Kết nối và chuẩn bị dữ liệu trong Power BI (Data connectivity and preparation)

Cập nhật Dremio (Connector Update)

Cập nhật này hỗ trợ cung cấp các báo cáo lỗi chính xác hơn khi có lỗi kết nối xảy ra. Nó đồng thời cũng có sửa đổi để bảo vệ Dremio Software tránh biểu diễn VDSs trong các bản báo cáo trong một vài trường hợp.

Cập nhật Profisee (New Connector)

Profisee Connector của Power BI giúp truy cập các dữ liệu đã làm sạch, hoàn thiện và chính xác một cách nhanh chóng và dễ dàng để giúp các tổ chức thúc đẩy cả hoạt động BI và phân tích “ad hoc”, ngay cả khi các tổ chức này không quen sử dụng một công cụ quản lý dữ liệu tổng thể (MDM) hoặc nền tảng Profisee. Chỉ với một vài nhấp chuột, người dùng có thể tải dữ liệu từ Profisse vào Power BI, giống như áp dụng với các nguồn dữ liệu khác.

Cập nhật Starburst Enterprise (Connector Update)

Các cập nhật bao gồm
 • Hỗ trợ cho một vài phương thức xác thực mới
 • Hỗ trợ cho việc sắp xếp dữ liệu nâng cao
 • Thêm tùy chọn trường catalog trong hộp thoại kết nối, tùy chọn này giúp giảm lượng metadata đưa vào cluster
 • Thêm tùy chọn trường đọc siêu dữ liệu an toàn tùy chọn trong hộp thoại kết nối.
 • Cập nhật trải nghiệm dịch vụ (Services)

  Chia sẻ tệp dữ liệu cho nhiều người dùng trong Power BI (Cross-Tenant Dataset Sharing)

  Đây là một trong tính năng được mong chờ nhất từ người dùng và đã được Power BI cập nhật trong tháng 9 này. Tính năng này cho phép người dùng chia sẻ bộ dữ liệu trên Power BI với những người dùng khác bên ngoài đồng thời cho phép những người dùng bên ngoài ấy truy cập bộ dữ liệu trên chính tenant cá nhân của họ.Lúc này, những người dùng bên ngoài này có thể làm việc với bộ dữ liệu được chia sẻ và tạo các mô hình tổng hợp bằng cách kết hợp các bộ dữ liệu được chia sẻ khi làm việc cùng tập dữ liệu nội bộ của riêng họ. Và để sử dụng chức năng này, người sở hữu tập dữ liệu đó thay đổi cài đặt (Settings) Power BI chia sẻ tệp dữ liệuPower BI - Chia sẻ tệp dữ liệu Khi người cung cấp chia sẻ bộ dữ liệu bật tính năng chia sẻ ngoài, họ có thể chia sẻ các bộ dữ liệu với người dùng bên ngoài giống như đã đang chia sẻ với người nội bộ của tổ chức. Người dùng bên ngoài cũng cần đăng ký tài khoản Azure Active Directory (Azure AD) guest account để có thể truy cập bộ dữ liệu đã được chia sẻ này.

  Tự động tạo báo cáo trên các tệp dữ liệu hiện có (Auto-generate reports on existing datasets)

  Ở Create page → Chọn “Pick a published dataset” → bạn có thể chọn nếu bạn muốn tạo báo cáo tự động hoặc thông qua nút tách (split button) nếu bạn muốn bắt đầu với một blank report. Power BI - Tự động tạo báo cáoHoặc bạn cũng có thể truy cập vào Datahub , thông qua Create a report dropdown để có thể truy cập vào cả auto-create và from-scratch options. Power BI - Tự động tạo báo cáo Cũng có một vài trường hợp, bạn chỉ có tính năng “blank report” là có sẵn.

  Cập nhật tính năng khám phá các nội dung của B2B (Discoverability Feature for B2B Content)

  Với tính năng này, PowerBI cho phép người dùng ở dạng guest account có thể thấy một tab mới trên home page, được gọi là “From external orgs). Giao diện này sẽ list ra tất cả các artifacts để bạn có thể truy cập vào và cho phép bạn lọc và sắp xếp dữ liệu để có thể tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng. Đồng thời, bạn cũng có thể thấy các tài liệu mà tổ chức đã chia sẻ cho bạn một cách dễ dàng.

  Các tính năng dành cho Power BI trên ứng dụng di động (Mobile Apps)

  Phông chữ của Power BI đã cập nhật trên các thiết bị di động (cả iOS và Android)

  Trước đó, trên ứng dụng Power BI điện thoại không có sẵn phông chữ như trong Power BI Desktop. Trong tháng 9 này, giờ đây ứng dụng PowerBI mobile đã hỗ trợ đầy đủ tất cả các phông chữ như trong ứng dụng Power BI Desktop. Điều này có nghĩa là các bản report khi được xem ở phiên bản di động sẽ được hiển thị một cách khoa học, logic và chính xác hệt như bạn muốn khi thiết kế chúng trên PowerBI Desktop.

  Ứng dụng Power BI trên Windows được nâng cấp trải nghiệm trình duyệt web với Webview2

  Ứng dụng Power BI trên Windows được nâng cấp trải nghiệm trình duyệt web với Webview2 cho tăng hiệu suất và đảm bảo các trải nghiệm tốt hơn. Để sử dụng được tính năng này, Windows app của bạn phải chuyển sang Windows 10 với phiên bản 17763. Tính năng nâng cấp này sẽ không có sẵn cho các thiết bị Windows đang sử dụng các phiên bản PowerBI cũ.

  Power BI – phân tích nhúng (Embedded Analytics)

  Nhúng các nội dung của Power BI trong ứng dụng Vue.js

  Microsoft đã tung ra một thư viện mới có sẵn cho việc nhúng các dữ liệu của Power BI trong ứng dụng Vue.js. Thư viện này làm cho việc nhúng dữ liệu dễ dàng hơn và tận dụng các khả năng nhúng của Power BI như bootstrapping và phased embedding với hiệu suất cao hơn. Thư viện này đang có sẵn trên npm và GitHub và cũng có một app demo mà bạn có thể chạy một vài bước đơn giản.

  Xuất các báo cáo được đánh số trang bởi một dịch vụ chính cùng với tập dữ liệu Power BI làm nguồn dữ liệu

  Bây giờ đã có thể xuất bản các pagninated report sử dụng PowerBI dataset làm nguồn dữ liệu

  Trực quan hóa dữ liệu (Visualizations)

  Giao diện mới trên AppSource

  Dưới đây là các mẫu biểu đồ mới được cập nhật: – Calendar by DatanauSuperTables by Apps for Power BISelection Slicer by Walnut Innovation

  Shielded HTML Viewer bằng Nova Silva

  Tất cả trang HTLM hiển thị trên Shielded HTML Viewer đều được làm sạch nhằm giữ cho dữ liệu an toàn. Trình duyệt HTML đầu tiên được công nhận bởi Microsoft giờ đây là một phần của các biểu đồ bạn có thể mua và quản lý thông qua Microsoft. Điều này hiển nhiên hỗ trợ việc mua và quản lý giấy phép sử dụng dễ dàng hơn với những ưu điểm:
 • Kiểm chuyển nhượng giấy phép quyền sử dụng
 • Cấp lại quyền cho một người dùng hay các nhóm người dùng khi có yêu cầu
 • Mua giấy phép sử dụng theo tháng hay cả năm
 • Sử dụng tính năng tự động gia hạn
 • Không cần nhập (hoặc cấp nhận) license key. Bạn quản lý giấy phép sử dụng biểu đồ giống như quản lý các Microsoft license khác.
 • Bên cạnh Shieded HTML Views, tất cả các biểu đồ của Microsoft sẽ sớm có tính năng giấy phép này
 • Drill Down Combo PRO bằng ZoomCharts

  Drill Down Combo PRO đề xuất nhiều tùy chọn tùy biến biểu cho phép các nhà sáng tạo có thể trực quan hóa dữ liệu theo một cách mới mẻ và hấp dẫn hơn. Biểu đồ trực quan này cũng có tính năng lọc biểu đồ chéo cùng với các tương tác trực tiếp trên biểu đồ, giúp quá trình khám phá dữ liệu trở nên thú vị và hấp dẫn ngay cả với người dùng Power BI chưa đủ kinh nghiệm.Đặc trưng chính:
 • Nhiều loại biểu đồ – tạo biểu đồ cột, đường và vùng
 • Tùy chỉnh hoàn toàn – tùy chỉnh trục X và Y, cài đặt các chú thích, đường viền và tô màu
 • Chọn xếp chồng bình thường (normal), tỷ lệ 100% hoặc dựa trên số không
 • Đặt tối đa 4 ngưỡng tĩnh và động để thể hiện mục tiêu
 • Định dạng có điều kiện để tùy chỉnh nâng cao
 • Tùy chỉnh nhiều chuỗi đồng thời với các giá trị mặc định của chuỗi và nhãn giá trị
 • Thiết bị nhập liệu cảm ứng thân thiện
 • Các trường hợp sử dụng phổ biến
 • Bán hàng và tiếp thị (Sales and marketing) – chiến lược bán hàng, kết quả và số liệu tiếp thị theo từng chiến dịch
 • Nguồn nhân lực (Human resources) – tuyển dụng, thời gian làm việc và tỷ lệ hiệu quả theo bộ phận
 • Kế toán và tài chính (Accounting and finance ) – tình hình tài chính theo khu vực, văn phòng hoặc ngành nghề kinh doanh
 • Sản xuất (Manufacturing) – sản xuất và đo lường chất lượng
 • Intelligent Narratives bằng Arria NLG

  Biểu đồ tùy chỉnh của Arria cho ngôn ngữ tự nhiên (NLG) đã được cải thiện tốt hơn. Trong bản phát hành 3.4.0.0 của Arria cho Power BI, bạn sẽ tìm thấy giao diện người dùng được thiết kế lại, tăng đáng kể khả năng kiểm soát đối với việc xây dựng các câu chuyện và cải tiến định dạng để dễ đọc hơn. Và các câu chuyện độc đáo của Arria có thể được cấu hình bởi người dùng – không cần biết lập trình. Với Intelligent Narratives, bạn không cần phải sàng lọc hàng núi dữ liệu để có câu trả lời cho các câu hỏi quan trọng nhất mà công ty bạn cần nữa.Để thực hiện điều này bạn có thể chọn loại phân tích bạn mà cần, sau đó tùy chỉnh cấu hình theo yêu cầu của doanh nghiệp. Các câu chuyện mà bạn muốn sẽ được tạo ngay lập tức, dựa trên lựa chọn của bạn. Ngoài tính năng tạo ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (NLG), hình ảnh tùy chỉnh của Arria cũng cung cấp truy vấn ngôn ngữ tự nhiên (NLQ). Bạn có thể đặt câu hỏi về dữ liệu của mình và nhận được câu trả lời chính xác, tức thì.

  Các tính năng khác trong bản cập nhật Power BI tháng 9.2022 (Other)

  Xem trước các dữ liệu báo cáo trong Power BI đã được đánh số trang

  Show query (hiển thị truy vấn) là một khả năng mới được thêm vào bản xem trước dữ liệu. Nó cho phép bạn sao chép vào khay nhớ tạm truy vấn DAX được sử dụng để tạo bản xem trước bảng. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi kích thước cột với độ dài rộng theo mong muốn. Old size New size Như vậy, trên đây là các tính năng mới mà Power BI đã nâng cấp và cập nhật trong tháng 9.2022. Hi vọng, những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn!Nguồn: Microsoft.com

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *