Power BI Day 16: Tìm hiểu về hạn chế của Auto Datetime khi làm việc với Time Intelligence Functions

Ngày đăng: 12/02/2022

Hạn chế của Auto DateTime khi làm việc với các Time Intelligence Functions và một số vấn đề khác

Vấn đề 1:

Power BI có thể tự động thêm bảng Date table vào mô hình dữ liệu cho bạn.

Nhưng thực sự, trong một số trường hợp, chúng chưa xác định đúng!

Ví dụ: Mình muốn xuất ra thông tin của số lượng đơn đặt hàng theo OrderDate

hạn chế của auto datetime

Bạn tưởng tượng ra chứ, mình đã viết công thức như sau:

Quantity of Orders YTD = TOTALYTD(SUM('Sales'[OrderQty]), 'Sales'[OrderDate])

Về mặt logic không có gì phải bàn đúng không? Nhưng…

Cột Order Date chứa dữ liệu số, nhưng Power BI Desktop đã đặt sai kiểu dữ liệu cột thành Text. Để có thể xuất thông tin chính xác, bạn cần thay đổi kiểu dữ liệu của cột này từ Text sang Date.

👉 Do đó, bạn nên tắt tính năng Auto DateTime trên PowerBI.

Thao tác File|Options and Settings|Options dialog, dưới Data Load.

Vấn đề 2:

Tính năng Time Intelligence của Power BI hoạt động dựa trên lịch Gregorian (Lịch được giới thiệu vào năm 1582 bởi Giáo hoàng Gregory XIII, như một sự sửa đổi của lịch Julian). Chúng có một số hạn chế nhất định khi sử dụng mà mình sẽ trình bày sau đây:

  • Thứ nhất, một năm trong Time Intelligence function bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một. Do đó, nó sẽ là rào cản khi sử dụng với những năm tài chính với ngày bắt đầu năm là một ngày khác. Tiếp theo, rào cản của lịch Gregorian là nó gặp vấn đề với việc xử lý năm nhuận do vấn đề lịch sử tại thời điểm được phát minh.
  • Thứ hai, các quý trong năm sẽ được mặc định là những ngày đầu tiên của tháng một, tháng Tư, tháng Bảy, và Tháng Mười. Bên cạnh đó, độ dài của các quý không thể điều chỉnh nên nên sẽ hạn chế tính linh hoạt trong thực tế.
  • Thứ ba, bộ lọc của những cột bổ sung như Days of Week hay Working day có thể sẽ không được hỗ trợ.

Tóm lại, do những hạn chế trên, rất nhiều những advanced calculations như calculations theo tuần có thể gặp khó khăn khi thực hiện với standard time intelligence. Vậy nên, để có thể làm chủ được dữ liệu cũng như tăng tính linh hoạt, chúng ta nên tự tạo Date table cho bộ dữ liệu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *