CONTAINS

Hàm Contains trong DAX Power BI

Ngày đăng: 04/10/2022
Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm CONTAINS nhé!

Miêu tả hàm Contains

Hàm CONTAINS giúp xác định xem giá trị cần kiểm tra có tồn tại trong các cột hay không. Nếu có tồn tại thì trả về giá trị TRUE, nếu không thì trả về giá trị FALSE.

Cấu trúc

CONTAINS(Tên bảng, [Tên cột], “Giá trị cần kiểm tra”, [Tên cột], “Giá trị cần kiểm tra”…)Trong đó: Hàm có 3 tham số bắt buộc:
 • Tên bảng (hoặc biểu thức trả về bảng) cần kiểm tra
 • [Tên cột]: Tên cụ thể của 1 cột trong bảng (không phải biểu thức) được dùng để kiểm tra
 • “Giá trị cần kiểm tra”: Giá trị cần kiểm tra xem có tồn tại trong Cột được gọi tên hay không.
 • Nếu có nhiều hơn 1 giá trị cần kiểm tra thì với mỗi giá trị cần kiểm tra sẽ gắn với 1 [Tên cột] cụ thể, viết tiếp phía sau trong hàm.

  Ví dụ

  Hàm dưới đây giúp kiểm tra xem trong bảng Compaign, có kênh bán hàng là “SEO” trong cột TrafficChannel, trên thiết bị là “Mobile” trong cột Device Lúc đó ta có cấu trúc như hình: Hàm contains Và đây là giá trị trả về, nếu tồn tại kênh bán hàng là “SEO” trên thiết bị “Mobile” thì nó trả về giá trị TRUE. Hàm ContainsHi vọng thông tin sẽ hữu ích đối với bạn! Nguồn: Contains function dax

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *