POWER BI – CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI THÁNG 10/2022

Ngày đăng: 25/10/2022
Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các tính năng mới của Power BI trong tháng 10:

Tạo báo cáo trong Power BI (Reporting)

Đảo thứ tự các thành phần của biểu đồ cột xếp chồng (Staked Columns)

Tháng này, bây giờ bạn có thể đảo ngược thứ tự hiển thị các phân đoạn trong biểu đồ cột và thanh xếp chồng lên nhau. Điều này có thể đặc biệt hữu ích để giúp người dùng khớp các nhóm danh mục của các cột hoàn toàn tích cực với các chú giải được căn chỉnh theo chiều dọc. Power BI thường vẽ các phân đoạn cột từ đường trục hoành trở lên, nhưng chúng tôi sẽ liệt kê các danh mục đó trong chú giải theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Điều này đôi khi có thể dẫn đến cảm giác rằng thứ tự cột của bạn bị “đảo ngược”.PowerBI cập nhật ReportVới bản phát hành này, bạn sẽ tìm thấy một tùy chọn ngăn định dạng mới tại ghi chú (Legend) để đảo ngược thứ tự ngăn xếp của các biểu đồ cột và thanh, vùng, ruy băng và kết hợp xếp chồng lên nhau.Nút chuyển đổi sẽ bị tắt theo mặc định. Bật tính năng này sẽ lật thứ tự xếp chồng các phân khúc của bạn.powerbi report

Cải thiện hiệu suất truy vấn (query performance improvements)

Lập các chỉ mục từ các cột chuỗi đã nhập

Power BI đang xây dựng chỉ mục trên các cột chuỗi đã nhập để cải thiện hiệu suất truy vấn của các tìm kiếm chuỗi con, ví dụ khi sử dụng ContainsString function, Search function hay bộ lọc để tìm kiếm một chuỗi ký tự trong cột văn bản.Power BI ReportPower BI xây dựng chỉ mục khi truy vấn đầu tiên yêu cầu tìm kiếm chuỗi con trên cột được thực thi. Chỉ mục được xây dựng cho các cột văn bản chỉ chứa các ký tự ASCII. Do đó, khi chỉ mục được tạo, việc tìm kiếm chuỗi con trở nên tức thì.

Đẩy bộ lọc TopN đến các nguồn DirectQuery

Cho đến nay, khi sử dụng hàm TOPN hoặc bộ lọc N hàng đầu trên một cột từ nguồn DirectQuery, tất cả các giá trị của cột sẽ được truy xuất và sau đó bộ lọc N hàng đầu sẽ được áp dụng trong ng cụ DAX. Dưới đây là ví dụ về bộ lọc N hàng đầu bằng cách sử dụng ngăn bộ lọc:Lưu ý : bộ lọc Top N dựa trên một số đo, thì số đo phải dựa trên một trong các tổng hợp: SUM / MIN / MAX / COUNT / COUNTROWS / DISTINCTCOUNT.

Power BI metrics

Tính năng Roll ups

Trước đây trong Metrics, không có cách nào để tự động tổng hợp một nhóm các giá trị của chỉ số phụ với giá trị của chỉ số chính. Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách kết nối các giá trị với dữ liệu nhưng trước tháng này, không có cách nào để tự động cuộn các giá trị thủ công – tất cả các chỉ số không được kết nối đều yêu cầu đăng ký để cập nhật giá trị.Giờ đây, với việc phát hành các cuộn lên mục tiêu và hiện tại, bạn có khả năng thiết lập tổng hợp các chỉ số phụ của mình để hiển thị trong chỉ số chính của bạn. Bạn có thể chọn từ một số kiểu tổng hợp (aggregation): sum, average, min and max values.roll upsCho dù bạn chọn aggregation nào Power BI sẽ tự động cập nhật giá trị để hiển thị giá trị tổng hợp chính xác của các chỉ số con trực tiếp của nó. Roll ups cũng hoạt động trên các giá trị được kết nối – nếu các chỉ số phụ của bạn được kết nối với dữ liệu, chúng tôi sẽ lấy tổng hợp của các giá trị đó và hiển thị nó trong chỉ số chính. Điều này giúp bạn luôn cập nhật các chỉ số gốc thủ công của mình dễ dàng hơn bao giờ hết.

API mới để truy xuất thẻ điểm cho quản trị viên

Power BI đang phát hành một API quản trị mới, công cụ hỗ trợ quản trị viên với nhiều tác vụ quản trị quan trọng trong việc kiểm tra trạng thái của thẻ điểm hiện có.API thẻ điểm nhận mới này được kích hoạt cho quản trị viên trong Power BI và sẽ truy xuất tất cả thẻ điểm trong một tổ chức. API sẽ truy xuất siêu dữ liệu thẻ điểm cũng như siêu dữ liệu cho từng chỉ số trên thẻ điểm. Đây là một API mới tuyệt vời dành cho quản trị viên Power BI.

Analytics

Đề xuất đo lường nhanh – tính năng thử nghiệm

Một vài năm trước, Power BI đã phát hành một tính năng có tên là Quick Measure cho phép người dùng Máy tính để bàn tạo các thước đo DAX bằng cách sử dụng mẫu có sẵn thay vì viết DAX từ đầu. Tính năng này đã giúp người dùng nhanh chóng bắt đầu với các tình huống đo lường thông thường; tuy nhiên, số lượng mẫu và tính linh hoạt của những mẫu đó còn nhiều hơn mong muốn. Bây giờ, chúng tôi đang giới thiệu Đề xuất đo lường nhanh, đây là một cách mới để hỗ trợ tạo các thước đo DAX bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì sử dụng các mẫu hoặc viết DAX từ đầu.DAXDưới đây là một số tình uống được hỗ trợ
 • Aggregated columns with or without filters
 • Count of rows with or without filters
 • Aggregate per category
 • Mathematical operations
 • Selected value
 • If condition
 • Text operations
 • Time intelligence
 • Relative time filtered value
 • Most / least common value
 • Top N values for a category
Hạn chế và cân nhắc
 • Các đề xuất đo lường nhanh KHÔNG phải là sự thay thế cho việc học DAX. Các đề xuất được cung cấp bởi tính năng này nhằm giúp theo dõi nhanh việc tạo biện pháp; tuy nhiên, bạn vẫn cần xác thực các đề xuất DAX vì chúng có thể sai hoặc không phù hợp với ý định của bạn.
 • Tính năng này đang trong giai đoạn thử nghiệm xem trước để người dùng thử nghiệm và đưa ra phản hồi. Lưu ý rằng thiết kế và chức năng có thể trải qua những thay đổi đáng kể.
 • Tính năng này được cung cấp bởi một mô hình học máy hiện chỉ được triển khai cho các trung tâm dữ liệu của Hoa Kỳ (Đông Hoa Kỳ và Tây Hoa Kỳ). Nếu dữ liệu của bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, tính năng này sẽ bị tắt theo mặc định trừ khi quản trị viên đối tượng thuê của bạn bật Cho phép dữ liệu người dùng thoát khỏi cài đặt đối tượng thuê theo địa lý của họ :

Mô hình hóa (Modeling)

Chỉnh sửa mối quan hệ (relationship) trong ngăn thuộc tính

Bây giờ bạn có thể nhanh chóng chỉnh sửa các mối quan hệ trong ngăn thuộc tính! Trong dạng xem mô hình, mở rộng ngăn thuộc tính và chỉ cần nhấp vào bất kỳ đường quan hệ nào để xem tất cả các tùy chọn quan hệ. Trải nghiệm chỉnh sửa mối quan hệ mới này gửi các truy vấn tối thiểu do không có bản xem trước dữ liệu và chỉ xác thực khi bạn áp dụng các thay đổi. Các mô hình dữ liệu lớn, đặc biệt là trong chế độ lưu trữ DirectQuery, sẽ thấy được nhiều lợi ích nhất từ ​​trải nghiệm được sắp xếp hợp lý này. Nếu bạn cần chỉnh sửa bằng hộp thoại mối quan hệ, hộp thoại này vẫn có sẵn từ ngăn thuộc tính hoặc bằng cách nhấp đúp vào bất kỳ dòng nào giống như trước .mode

Hỗ trợ thanh công thức DAX cho chế độ xem mô hình Máy tính để bàn

Thanh ng thức DAX hiện được hỗ trợ trong chế độ xem mô hình Máy tính để bàn. Bây giờ bạn có thể tạo và chỉnh sửa các số đo, cột được tính toán và bảng được tính toán trong chế độ xem mô hình trên Máy tính để bàn.

Kết nối và chuẩn bị dữ liệu

Giới thiệu cài đặt đối tượng thuê cho Power BI Datamarts

Dựa trên phản hồi từ khách hàng, Power BI rất vui mừng thông báo về việc giới thiệu tính năng lọc dựa trên AAD vào cài đặt đối tượng thuê xem trước Power BI Datamart, cho phép Quản trị viên dịch vụ Power BI giới hạn khả năng tạo Datamart cho một số nhóm hoặc cá nhân nhất định.Bạn có thể truy cập cài đặt cấu hình Datamart thông qua tab Cài đặt đối tượng thuê trong Cổng quản trị Power BI:data

Báo cáo Eduframe

Trình kết nối Báo cáo Eduframe đã được cập nhật. Vui lòng tìm ghi chú dưới đây từ nhóm Drieam.
 • Đã thêm các trường tùy chỉnh vào các phiên bản chương trình, các khóa học đã lên kế hoạch và đơn đặt hàng.
 • Việc thay đổi ngôn ngữ không còn ngắt phân tích cú pháp số thập phân và tiền tệ nữa.

Chỉ số Socialbakers

Kết nối Power BI là một lớp giữa API ng khai của Socialbakers (một ng ty Emplifi) và chính Power BI. Nó giúp bạn làm việc với dữ liệu của mình một cách trực quan, trực tiếp trong ng cụ Power BI. Phần lớn dữ liệu và chỉ số có sẵn trong API ng khai của Socialbakers cũng có sẵn trong Trình kết nối.Vui lòng truy cập tài liệu API chính thức để biết thêm thông tin về API ng khai của Socialbakers (một ng ty Emplifi) và danh sách các chỉ số có sẵn. Bạn sẽ tìm thấy nó ở đây:  https://api.socialbakers.com/ .

Dịch vụ (service)

Người dùng khách hiện có thể tạo đăng ký email của riêng họ

Power BI thông báo rằng người dùng khách Azure Active Directory Business-to-Business (Azure AD B2B) hiện có thể tạo đăng ký email của riêng họ trong Power BI. Đăng ký email giúp bạn dễ dàng cập nhật các báo cáo và trang tổng quan quan trọng nhất của mình bằng cách nhận ảnh chụp nhanh trong hộp thư đến của bạn với tần suất có thể tùy chỉnh. Thay vì yêu cầu người dùng trong tổ chức của bạn tạo đăng ký thay mặt cho người dùng khách, Power BI hiện trao quyền cho người dùng khách tạo đăng ký của riêng họ cho các báo cáo Power BI, trang tổng quan và báo cáo được phân trang mà họ có quyền truy cập. Các yêu cầu để người dùng khách tự đăng ký nội dung cũng giống như đối với bất kỳ người dùng nào: họ sẽ cần giấy phép Power BI Pro hoặc Premium Per User (PPU) hoặc không gian làm việc nơi lưu nội dung phải được hỗ trợ bởi Dung lượng cao cấp. Hiện tại, người dùng khách chỉ có thể đăng ký cho chính họ chứ không phải người khác.

Quản trị

Giới thiệu cài đặt người thuê cho đăng ký email cho người dùng bên ngoài

Nếu báo cáo hoặc trang tổng quan của bạn được lưu trữ ở dung lượng Đặc biệt, bạn có thể bao gồm người dùng bên ngoài làm người nhận đăng ký email của bạn . Người dùng bên ngoài là người dùng bên ngoài tổ chức của bạn chưa được mời trở thành người dùng khách Azure Active Directory Business-to-Business (Azure AD B2B). Dựa trên phản hồi của khách hàng, Power BI vui mừng thông báo cài đặt đối tượng thuê mới kiểm soát cụ thể xem liệu đăng ký email có thể được gửi cho người dùng bên ngoài hay không. Với cài đặt đối tượng thuê mới có tên Cho phép gửi đăng ký email tới người dùng bên ngoài, Quản trị viên Power BI có thể kiểm soát ai có thể gửi đăng ký email cho người dùng bên ngoài, bật hoặc tắt khả năng này cho toàn bộ tổ chức hoặc giới hạn khả năng này cho các nhóm bảo mật cụ thể. Bạn có thể truy cập cài đặt đăng ký email người dùng bên ngoài qua tab Cài đặt đối tượng thuê trong cổng Quản trị viên Power BI:

Tiện ích mở rộng Azure DevOps Có sẵn

Sau thông báo cuối cùng của Power BI vào tháng 1 về việc tung ra tiện ích mở rộng Azure Devops , hôm nay tính năng này đã khả dụng! Như đã nêu, tiện ích mở rộng ADO chứa tất cả các hoạt động API hiện có cho các đường ống triển khai để chúng có thể được sử dụng với các đường ống Azure, đồng thời tích hợp các khả năng bổ sung vào quá trình phát hành như kiểm tra tự động, phê duyệt và hơn thế nữa. Tìm hiểu thêm về tiện ích mở rộng ng cụ tự động hóa Power BI

Các thay đổi đối với API REST của UpdateApp

Gần đây, Ứng dụng Power BI đã ng bố bản xem trước ng khai của Nhiều đối tượng trong Ứng dụng Power BI , bổ sung khả năng quản lý nội dung Ứng dụng theo từng đối tượng khác nhau. Sau thay đổi này, API UpdateApp REST của quy trình triển khai đã được thay đổi để loại trừ hành động thêm các mục mới được triển khai vào ứng dụng. Tìm hiểu thêm .

Nhà phát triển

 

API hình ảnh tùy chỉnh phiên bản 5.1

Power BI đã cập nhật API hình ảnh tùy chỉnh lên phiên bản 5.1. Điểm nổi bật của bản cập nhật này bao gồm:
 • Hỗ trợ ngăn định dạng mới. Sử dụng phiên bản 5.1 của API, giờ đây bạn có thể xác định thẻ ngăn định dạng hiện đại , danh mục con và thuộc tính mới trên hình ảnh tùy chỉnh bằng cách sử dụng API mới `getFormattingModel`, API mới thay thế cho API cũ` enumerateObjectInstances`. Người tạo báo cáo sử dụng hình ảnh tùy chỉnh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế! Tìm hiểu thêm về API trong bài viết này .
 • API bộ lọc danh tính (mới) . API 5.1 giới thiệu một API bộ lọc danh tính mới. API này cho phép bạn tạo một hình ảnh trực quan có thể lọc dữ liệu phân loại. Nói cách khác, nó lọc dữ liệu bằng cách sử dụng các điểm dữ liệu hơn là các biểu thức toán học. Điều này hữu ích cho các hình ảnh tùy chỉnh tận dụng các phím nhóm và cho phép các lựa chọn sử dụng danh tính không rõ ràng. Ngoài ra, API mới này giúp di chuyển hình ảnh sang API mới hơn dễ dàng hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu.
 • Mở rộng API tổng phụ cho ma trận. Power BI đang thêm một tùy chọn mới vào API tổng phụ. RowSubtotalsType : (“ Top ” hoặc “ Bottom ”) cho phép trực quan tìm nạp dữ liệu tổng phụ ở trên cùng (trước phần còn lại của dữ liệu) hoặc dưới cùng (sau khi tất cả dữ liệu đã được tìm nạp). Điều này có sẵn với bản phát hành API 5.1. Để biết thêm chi tiết xem bài viết .
 • Tùy chọn sắp xếp mới cho hình ảnh tùy chỉnh Power BI . Trước đây, Power BI có hai tùy chọn sắp xếp trong hình ảnh tùy chỉnh: mặc định và ngầm định . Với bản phát hành API 5.1, Power BI đã thêm một tùy chọn tùy chỉnh mới . Tùy chọn Sắp xếp tùy chỉnh cho phép các nhà phát triển kiểm soát nhiều hơn các tùy chọn sắp xếp, chẳng hạn như sắp xếp theo nhiều trường. Để biết thêm chi tiết, hãy xem  tài liệu của chúng tôi .

Trực quan (visualizations)

Trực quan mới trong AppSource

Sau đây là những hình ảnh mới trong bản cập nhật này:

Bảng BI của Zebra 6.0

Hình ảnh Zebra BI Tables vừa có một bản cập nhật lớn! Tối ưu hóa hiệu suất lớn , các tùy chọn chi tiết mới, cài đặt làm nổi bật nâng cao , đánh dấu trang tất cả các cài đặt và hơn thế nữa hiện có thể thực hiện được.Để tìm hiểu thêm về hình ảnh mới, hãy truy cập trang cập nhật sản phẩm .

Phiên bản Inforiver Enterprise SaaS

Inforiver Enterprise SaaS Edition cung cấp mọi thứ do Inforiver Premium cung cấp , cùng với các tính năng mới sau:
 1. Khả năng ghi lại dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của riêng bạn (Azure SQL, Azure Synapse, SQL Server, Snowflake, Redshift, BigQuery,…) và các ổ đĩa dùng chung (OneDrive, SharePoint).
 2. Lập lịch và phân phối các báo cáo được phân trang định dạng dưới dạng PDF, Excel hoặc Ảnh chụp màn hình (MHTML) qua email và tới các ổ đĩa tệp được chia sẻ
 3. Nhận xét và cộng tác nâng cao ở cấp ô, hàng và cột
Khả năng nắm bắt đầu vào cho ngân sách, dự báo, nhận xét văn bản, danh sách thả xuống, ngày ở chế độ đọc, thậm chí bởi người xem báo cáo để viết lại, báo cáo ảnh chụp nhanh, nhiệm vụ, thông báo và chủ đề doanh nghiệp là những điểm nổi bật chính khác.Những khả năng này được cung cấp bởi các dịch vụ SAAS trong lành được lưu trữ và quản lý bởi Inforiver trong kiến ​​trúc đám mây ng cộng dành cho nhiều đối tượng thuê. Bạn có thể mua trực quan Inforiver Enterprise Matrix trực tiếp ngay lập tức với Microsoft vì nó được tích hợp với API cấp phép và khả năng giao dịch mới của Power BI

Biểu đồ PowerGantt của Nova Silva

Đầu năm nay, chúng tôi đã giới thiệu Biểu đồ PowerGantt. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì những phản hồi và đề xuất tuyệt vời của bạn.Một đề xuất mà chúng tôi nhận được từ một số người dùng là thêm thang ngày tùy chỉnh vào Biểu đồ PowerGantt. Điều này sẽ làm tăng đáng kể số lượng khả năng, vì có số lượng ngày / giờ tùy chỉnh không giới hạn, chẳng hạn như: năm tài chính, số tuần đặc biệt, phân chia SA / CH trong ngày, v.v.

Drill Down Network PRO bằng ZoomCharts

Khám phá các mạng phức tạp của dữ liệu dựa trên danh mục bằng cách sử dụng Drill Down Network PRO của ZoomCharts. Hình ảnh Power BI tùy chỉnh này không gặp khó khăn gì khi biến biểu đồ hình tròn nhiều cấp của bạn thành một biểu đồ mạng ấn tượng, tự động phát hiện mối quan hệ giữa các danh mục. Thu phóng tương tác và các lựa chọn điều khiển theo hướng cảm ứng giúp phát hiện những điểm khác thường và kiểm tra dữ liệu một cách chi tiết.map Những đặc điểm chính:
 • Lọc biểu đồ chéo – loại bỏ các bộ lọc bằng cách chọn các điểm dữ liệu trực tiếp trên biểu đồ
 • Tùy chỉnh dựa trên danh mục – chọn loại nút, hình dạng, màu sắc và phông chữ
 • Tạo kiểu liên kết – định cấu hình trang trí ‘từ’ và ‘đến’ và hiển thị giá trị liên kết
 • Hiển thị tối đa 9 danh mục dữ liệu
 • Thân thiện với thiết bị nhập liệu bằng cảm ứng – khám phá dữ liệu trên mọi thiết bị
Các trường hợp sử dụng phổ biến:
 • Kế toán & Tài chính – hiển thị phân bổ chi phí
 • Nhân sự – phân tích dữ liệu lương theo bộ phận
 • Sản xuất – lập bản đồ khối lượng sản xuất theo sản phẩm hoặc nhà máy
 • Bán hàng & Tiếp thị – trực quan hóa các chiến dịch tiếp thị
ZoomCharts Drill Down Visuals được biết đến với các chi tiết tương tác, hoạt ảnh mượt mà và các tùy chọn tùy chỉnh phong phú. Chúng hỗ trợ các tương tác, lựa chọn, chú giải ng cụ tùy chỉnh và gốc, lọc, dấu trang và menu ngữ cảnh. Sử dụng chúng để tạo các báo cáo trực quan và hấp dẫn mà người dùng doanh nghiệp sẽ yêu thích trên mọi thiết bị.

Khác

 

Cập nhật để phát hành ghi chú

Khi chúng tôi sắp kết thúc Làn sóng 1, có khá nhiều cập nhật mà chúng tôi muốn đưa ra cho lộ trình của mình.
 • Tích hợp OneDrive / SharePoint bao gồm lưu và chia sẻ từ Máy tính để bàn sẽ bắt đầu triển khai cho một số khách hàng được chọn trong những tuần tới. Sau khi chúng tôi đã thực hiện đầy đủ thử nghiệm, nó sẽ được triển khai cho các vòng văn phòng khác mà sẽ phải đến năm 2023. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật về việc triển khai trong những tháng tới, vì vậy hãy chú ý theo dõi
 • Trình cài đặt văn phòng sẽ bắt đầu ra mắt vào cuối năm nay nhưng sẽ mất một thời gian để tiếp cận tất cả người thuê E5. Mong đợi nhiều tin tức đến trong những tháng tới.
 • Trên Định dạng đối tượng và chỉnh sửa sẽ triển khai thành bản xem trước cho một số khách hàng được chọn và MVP. Mặc dù chúng tôi muốn giới thiệu sản phẩm này cho tất cả khách hàng, nhưng do bản chất của sự thay đổi, chúng tôi đã quyết định cung cấp thêm thời gian nướng và thu thập thêm phản hồi. Ngày phát hành ng khai đầy đủ sẽ được ng bố trong những tháng tới
 • Đề xuất biện pháp nhanh  sẽ được vận chuyển trong bản phát hành Máy tính để bàn tháng 10 ở dạng xem trước thử nghiệm – hãy xem phần ở trên để biết thêm thông tin .
 • Một số tính năng của Chỉ số sẽ xuất xưởng vào tháng 10 chứ không phải tháng 9
 • Kế hoạch phát hành Wave 2 năm 2022 đã trải qua một số cập nhật (chủ yếu về ngày tháng) và một số chuyển tiếp từ Wave 1. Hy vọng lộ trình sẽ được cập nhật vào cuối tháng này, nhưng chúng tôi sẽ ng bố những gì thay đổi trong bài đăng trên blog tháng 11.
Như vậy, trên đây là các tính năng mới mà Power BI đã nâng cấp và cập nhật trong tháng 9.2022. Hi vọng, những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn!Nguồn: Microsoft.comTham khảo thêm khóa học: Data Analytics Foundation (DAF) – Datapot.vn  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *