Power Platform: Cập nhật thay đổi của bài thi PL – 900 và những lí do bạn nên thi PL – 900 

Ngày đăng: 08/02/2023


Hiện nay Microsoft đang có chương trình hỗ trợ sinh thi một số chứng chỉ miễn phí (xem hướng dẫn đăng kí tại đây), trong đó có cả chứng chỉ PL – 900 (Power Platform) . Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn chứng chỉ PL – 900 là gì, những ai nên tham gia thi chứng chỉ và các cập nhật mới nhất về bài thi này.

1. Giới thiệu bản về Power Platform PL – 900 

Power Platform ?  

Để hiểu chứng chỉ PL – 900 để làm , đầu tiên ta cần tìm hiểu về Microsoft Power Platform. 

Power Platform một nền tảng phát triển của Microsoft, bao gồm các công cụ Power Apps, Power Automate, Power BI Power Virtual Agent. cho phép người dùng tạo triển khai các ứng dụng cho các mục đích cụ thể như quản dữ liệu, tự động hoá các quy trình công việc tạo báo cáo với dữ liệu thực. Power Platform một giải pháp tích hợp dễ sử dụng cho các doanh nghiệp nhân muốn tăng tốc quá trình phát triển tăng hiệu suất làm việc. 

 

Hệ sinh thái Power Platform của Microsoft 

dụ một doanh nghiệp muốn xây dựng một quy trình đánh giá năng lực cho nhân viên mới. Sử dụng Power Apps, doanh nghiệp thể tạo ra một ứng dụng để tạo chỉnh sửa các bảng điểm năng lực cho nhân viên. Power Automate thể được sử dụng để tự động gửi thông báo cho nhân viên quản về tiến độ của quy trình đánh giá. Power BI thể được sử dụng để tạo báo cáo về kết quả đánh giá theo dõi sự tiến bộ của quy trình. Cuối cùng, Power Virtual Agents thể được sử dụng để cung cấp hỗ trợ trực tuyến cho nhân viên về quy trình đánh giá năng lực.

Chứng chỉ PL – 900 

Chứng chỉ PL-900 một chứng chỉ bản đề cập đến các kiến thức bản về Power Platform, giúp cho người học cái nhìn tổng quan về tính năng cách sử dụng các công cụ của Power Platform. Chứng chỉ PL-900 cũng thể một bước đầu tiên để học chuẩn bị cho các chứng chỉ chuyên sâu hơn về Power Platform. 

Nội dung của bài thi PL-900 bao gồm các kiến thức về các công cụ trong Power Platform, bao gồm Power Apps, Power Automate, Power BI Common Data Service. Nội dung bao gồm các chủ đề như: 

 • Cách xây dựng sử dụng Power Apps để tạo ra các ứng dụng doanh nghiệp. 
 • Sử dụng Power Automate để tự động hoá các quy trình doanh nghiệp. 
 • Làm việc với Power BI để thống trực quan hóa dữ liệu. 
 • Xây dựng chatbot trả lời tự động các yêu cầu của khách hàng. 
 • Sử dụng Common Data Service để quản dữ liệu cho các ứng dụng quy trình trong Power Platform. 
 • Tối ưu hóa quản trị các ứng dụng quy trình được xây dựng trên Power Platform. 

Bài thi PL-900 một bài thi trắc nghiệm với các câu hỏi về kiến thức kỹ năng trong việc sử dụng Power Platform. Bạn sẽ cần chuẩn bị kỹ lưỡng về các chủ đề trên để trả lời các câu hỏi trong bài thi. 

Những đối tượng phù hợp để thi PL - 900

Đối tượng phù hợp để thi chứng chỉ PL-900 bao gồm các nhà phát triển, kỹ , quản trị viên hoặc các nhân viên liên quan đến việc sử dụng các công cụ Power Platform của Microsoft. Họ cần kiến thức về Power BI, Power Apps, Power Virtual Agents Power Automate, biết cách sử dụng chúng để giải quyết các vấn đề cụ thể cho doanh nghiệp. 

Thi chứng chỉ PL-900 cung cấp cho các đối tượng này một hội để chứng minh kiến thức kỹ năng của họ trong việc sử dụng Power Platform, giúp họ cải thiện trình độ tăng hội cho công việc sự nghiệp. 

2. Cập nhật thay đổi của bài thi PL - 900 

Sau ngày 27/12/2022, Microsoft đã một số thay đổi về các nội dung trong bài thi PL – 900, để nắm chi tiết hơn các thay đổi đó bạn thể truy cập documentation của Microsoft. Đề cương của bài thi PL – 900 về bản sẽ gồm những nội dung sau 

Chủ đề 1: tả giá trị kinh doanh của Power Platform (20-25%)  

1.1 Thứ nhất, tả giá trị của các ứng dụng Power Platform 

 • Phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng Power BI. 
 • Thao tácvới Power Apps. 
 • Sau đó, tự động hóa với Power Automate. 
 • Tiếp theo, tương tác với các hệ thống dữ liệu bên ngoài. 
 • Cuối cùng, tạo ra các chatbot mạnh mẽ bằng cách sử dụng Power Virtual Agent trên web Microsoft Teams. 

1.2. tả giá trị kinh doanh của việc mở rộng các giải pháp kinh doanh bằng cách sử dụng Power Platform 

 • tả cách các ứng dụng Dynamics 365 thể đẩy nhanh việc cung cấp các giải pháp kinh doanhbằng Power Platform. 
 • tả cách các giải pháp kinh doanhbằng Power Platform thể được sử dụng bởi các ứng dụng Microsoft 365. 
 • tả cách các ứng dụng của Microsoft Power Platform làm việc với nhau. 
 • tả cách sử dụng các ứng dụng của Microsoft Power Platform trong Microsoft Teams. 
 • tả cách các giải pháp kinh doanh Power Platform thểsử dụngcác dịch vụ Microsoft Azure bao gồm Azure Cognitive Services. 
 • tả cách các giải pháp kinh doanh Power Platform thể tiêu thụ các ứng dụng dịch vụ của bên thứ ba. 
 • tả các ứng dụng của AppSource. 

1.3. tả quản trị bảo mật Power Platform  

 • tả cách Power Platform triển khai bảo mật bao gồm nhận thức về vai trò bảo mật của Microsoft Dataverse, Azure Cognitive Services Quản truy cập (IAM). 
 • tả cách quản ứng dụng người dùng. 
 • Mô tả môi trường. 
 • tả nơi thực hiện các tác vụ quản trị cụ thể bao gồm Trung tâm Quản trị Nền tảng Power (Power Platform Admin center), Trung tâm quản trị Microsoft 365 (Microsoft 365 admin center).  
 • tả các chính sách phòng chống mất dữ liệu (DLP). 
 • tả cách nền tảng hỗ trợ các nguyên tắc về quyền riêng khả năng truy cập. 
 • tả khả năng quản trị của Microsoft Power Platform. 
 • Miêu tả phân tích dữ liệu cách ứng dụng. 

Chủ đề 2: Xác định các thành phần cốt lõi của Power Platform (10-15%)  

2.1. Đầu tiên, tả Microsoft Dataverse 

 • Phân biệt database Dataverse. 
 • Phân biệt Dataverse Dataverse for Teams. 
 • Xác định bảng, cột mối quan hệ. 
 • Cuối cùng, tả cách sử dụng các bảng tiêu chuẩn phổ biến để tả con người, địa điểm sự vật. 
 • tả quy trình kinh doanh qua các luật lệ kinh doanh, công việc thực thao tác. 
 • tả luồng dữ liệu cách dùng. 
 • tả giải pháp mục đích của chúng. 

2.2. Thứ hai, tả Connector 

 • tả các trigger bao gồm các loại trigger  nơi sử dụng trigger. 
 • tả action. 
 • tả các tùy chọn cấp phép cho các Connector bao gồm cấp tiêu chuẩn hoặc premium. 
 • Nhận biếtcác trường hợp sử dụng cho các Connector tùy chỉnh. 

Chủ đề 3: Chứng minh khả năng của Power BI (20-25%) 

3.1. Xác định các thành phần Power BI phổ biến 

 • Xác định tả việc sử dụng cho các điều khiển trực quan hóa bao gồmbiểuđồtròn, cột, donut, phân tán KPI. 
 • tả các tab Report, Data Model.  
 • So sánh đối chiếu Power BI Desktop Power BI Service. 
 • So sánh đối chiếu dashboard, workspace  report. 
 • tả hình bảo mật của Power BI. 
 • tả Power BI trong App mobile. 

3.2. Kết nối sử dụngdữ liệu 

 • Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu(Bao gồm cả Excel). 
 • Làm sạch chuyển đổi dữ liệubằng Power Query. 
 • tả thực hiện các hàm tổng hợp (aggregate). 
 • Xác định các loại nguồn dữ liệu sẵn(Bao gồm cả Excel). 
 • tả trường hợp sủ dụng bộ dữ liệu được chia sẻ (share datasets). 
 • tả sử dụngcác bộ dữ liệu ứng dụng mẫu (template) được chia sẻ. 
 • tả các lựa chọn để xem Power BI report dashboard. 

3.3. Cuối cùng, xây dựng bảng điều khiển bản bằng Power BI 

 • Thiết kế bảng điều khiển Power BI. 
 • Thiết kế bố trí lập bản đồ dữ liệu. 
 • Xuất bản chia sẻ report  dashboard.

Chủ đề 4: Chứng minh khả năng của Power Apps (25-30%)

4.1 Xác định các thành phần phổ biến