Power BI Day 19: Tìm hiểu về công dụng và những thành phần cơ bản của Data Model

Ngày đăng: 14/02/2022
Để hiểu hơn Data Model là gì và tại sao cần Data Model thì chúng ta có thể tưởng tượng một bài toán xảy ra trong thực tế là khi chúng ta làm báo cáo trên Excel.

Công dụng và thành phần cơ bản của Data Model

Trong trường hợp này, sếp yêu cầu tính Sale quantity của Cat-A trong năm 2018.Bạn cần lấy thu thập dữ liệu từ các file Excel gồm Category, Product, Sales, Year.Sau đó bạn cần phải VLOOKUP tất cả các file này để có thể viết công thức tính cuối cùng!Sang năm 2019, bạn lại tiếp tục làm báo cáo và tiếp tục VLOOKUP. Trong khi đó, công việc này hoàn toàn có thể làm tự động nhờ Power BI. Tuy nhiên để giảm thiểu thời gian tối đa với công cụ Business Intelligence, ta nên bắt đầu với một model chuẩn! Một data model tốt sẽ:
  • Làm cho báo cáo nhanh hơn
  • Code DAX đơn giản hơn
  • Dễ bảo trì, nâng cấp hơn
Data Model thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể. Ví dụ ta có mô hình như sau:data modelCác bảng Product, Reseller, Customer, Date, Sale Territory bổ sung thêm các thông tin cho bảng Sales.Một bảng fact đóng vai trò là bảng chính cho lược đồ.Bảng fact chứa các phép đo, chỉ số hoặc ‘dữ kiện’ chính của quy trình kinh doanh. Nhiều bảng dimension liên kết với bảng fact. Đây cũng là mô hình dữ liệu phổ biến, với tên gọi là Star Schema theo ý tưởng của Ralph Kimball.Bạn có thể tham khảo ở đây:https://www.holistics.io/books/setup-analytics/kimball-s-dimensional-data-modeling/Data Model có 3 loại phổ biến đó là:
  • Star Schema
  • Galaxy Schema
  • Snowflake
3 loại data model phổ biến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *