học power BI chuyên nghiệp

Tự học Power BI: Thiết đặt định dạng nâng cao trong báo cáo

Ngày đăng: 06/05/2022
Trong bàihướng dẫn tự học Power BI này, chúng ta sẽ thực hiện thiết đặt các tùy chọn định dạng nâng cao hơn cho các biểu đồ trong Power BI.Sau khi hoàn thành bài lab học Power BI chuyên nghiệp, bạn sẽ biết cách:
 • Đồng bộ các slicer
 • Tạo trang drill through – truy xuất nguồn gốc
 • Thêm định dạng có điều kiện
 • Tạo và sử dụng bookmark và button
Thời gian ước tính để hoàn thành lab này là khoảng 45 phút.

1. Lab story – Học Power BI chuyên nghiệp 

Đây là bài thực hành nằm trong chuỗi bài luyện tập học Power BI chuyên nghiệp của Microsoft. Xuyên suốt chuỗi bài này, chúng ta sẽ đi từ khâu đầu tiên trong quá trình phân tích dữ liệu bằng Power BI – chuẩn bị dữ liệu (prepare data), cho đến những bước cuối cùng – xuất bản báo cáo (publish) dưới dạng report hoặc dashboard. Mục tiêu cuối cùng của series này là xây dựng một giải pháp Power BI cho công ty Adventure Works – công ty sản xuất và kinh doanh đồ thể thao mạo hiểm đa quốc gia. Bạn có thể thực hiện từng bài thực hành học Power BI chuyên nghiệp theo thứ tự bất kỳ mà bạn mong muốn, tuy nhiên, để thuận lợi nhất cho quá trình luyện tập, chúng mình đề xuất thứ tự luyện tập như sau: 
 1. Prepare Data in Power BI Desktop  
 2. Load Data in Power BI Desktop 
 3. Model Data in Power BI Desktop, Part 1 
 4. Model Data in Power BI Desktop, Part 2 
 5. Create DAX Calculations in Power BI Desktop, Part 1 
 6. Create DAX Calculations in Power BI Desktop, Part 2 
 7. Design a Report in Power BI Desktop, Part 1
 8. Design a Report in Power BI Desktop, Part 2
 9. Create a Power BI Dashboard 
 10. Create a Power BI Paginated Report 
 11. Perform Data Analysis in Power BI Desktop 
 12. Enforce Row-Level Security 
Xem học liệu gốc của Microsoft tại đây:  

Hướng dẫn thực hành thiết đặt định dạng nâng cao trong báo cáo Power BI

Exercise 1: Thiết lập đồng bộ Slicers – Chuỗi bài thực hành học Power BI chuyên nghiệp

Mở file Power BI Desktop chúng ta đã tạo từ bài lab trước. Trong bài tập này, chúng ta sẽ đồng bộ slcier Year và Region. 
 1. Trong trang Overview, đặt slicer Year là FY2018. 
 2. Đến trang My Performance, bạn sẽ thấy slicer Year đang hiển thị một giá trị khác. Lý do là bởi vì các slicer đang không đồng bộ với nhau, điều này sẽ dễ gây hiểu lầm và đôi khi khó chịu cho người dùng báo cáo. Bây giờ chúng ta sẽ đồng bộ slicer. 
 3. Quay lại trang Overview và chọn slicer Year. 
 4. Trên thẻ  View, trong nhóm  Show Panes, chọn Sync Slicers. Picture 1
 5. Trong ngăn Sync Slicers (ở bên trái ngăn Visualizations), trong cột thứ hai (đồng bộ), tick chọn các ô cho trang Overview và My Performance. Picture 93
 6. Quay lại trang Overview và chọn slicer Region. 
 7. Đồng bộ slicer cho hai trang Overview và  Profit. Picture 94
 8. Kiểm tra việc đồng bộ này bằng cách chọn ở slicer này rồi kiểm tra xem liệu slicer ở trang còn lại có hiển thị đúng những lựa chọn ở trang trước không. 
 9. Để đóng trang Sync Slicer click vào dấu X nằm ở góc trên bên phải của ngăn Sync slicers. Picture 98

Exercise 2: Tạo một trang drill through 

Trong task học Power BI chuyên nghiệp này ta sẽ tạo một trang mới và đặt nó thành trang drill through.  
 1. Thêm một trang báo cáo mới tên là Product Details. Picture 95
 2. Click chuột phải vào trang Product Details  và chọn Hide Page. Picture 97 Khi xuất bản báo cáo lên PBI Service, người xem sẽ không thể mở xem trực tiếp trang này. Họ sẽ phải đi đến trang này thông qua hành động Drill through (Truy xuất nguồn gốc) từ một biểu đồ nào đó. Chúng ta sẽ học cách thực hiện drill through ở phần sau của bài viết.  
 3. Ở dưới ngăn Visualizations trong phần Drill Through thêm trường Product | Category vào hộp Add Drill-Through Fields Here. Picture 96
 4. Để kiểm tra, trong thẻ filter drill through filter card, chọn Bikes. Picture 99
 5. Tại góc bên trái phía trên của trang báo cáo, bạn sẽ nhìn thấy nút mũi tên tự động được thêm vào. Nút này sẽ có tác dụng điều hướng trở lại trang gốc mà bạn thực hiện drill through. Picture 100
 6. Thêm một biểu đồ dạng Card vào trang báo cáo, điều chỉnh kích thước và vị trí của card nằm ở góc bên phải nút mũi tên và vừa với khoảng không còn lại của trang báo cáo. Picture 13 Picture 101
 7. Kéo trường Product | Category vào card. 
 8. Thiết lập định dạng cho biểu đồ, sau đó, chuyển thuộc tính Category Label thành Off. Picture 103
 9. Đặt Background Color thành màu xám tối nhạt.  
 10. Thêm một biểu đồ dạng bảng – Table , sau đó đổi kích thước và vị trí của bảng như sau: Picture 14 Picture 105
 11. Thêm các trường sau vào bảng: 
  • Product | Subcategory 
  • Product | Color 
  • Sales | Quantity 
  • Sales | Sales 
  • Sales | Profit Margin 
 12. Thiết đặt các tùy chọn định dạng cho bảng, và trong phần Grid, đặt Text Size là 20pt. 
Đến đây chúng ta đã thực hiện gần xong việc thiết kế trang drill through. Một lát nữa chúng ta sẽ quay lại để thực hiện các định dạng nâng cao hơn.  

Exercise 3: Thêm định dạng có điều kiện (conditional formatting) 

Trong bài tập học Power Bi chuyên nghiệp này, chúng ta sẽ thực hiện định dạng có điều kiện đối với trang drill through mà đã tạo trước đó. Kết quả của bài tập học Power BI chuyên nghiệp này sẽ tương tự như sau:  

Image of an updated page, revealing color formatted values and icons.

 1. Chọn biểu đồ bảng. Trong ngăn visualization, click chọn mũi tên thả xuống cho giá trị Profit Margin sau đó chọn Conditional Formatting | Icons. Picture 107
 2. Trong cửa sổ Icons – Profit Margin, trong danh sách thả xuống của Icon Layout chọn Right of Data. Picture 108
 3. Để xóa quy luật ở giữa, nhấn chọn dấu X. Picture 109
 4. Định dạng các giá trị theo các quy luật như sau: Picture 110 Có thể giải thích đơn giản như sau: nếu profit margin < 0 thì hiển thị hình kim cương màu đỏ, nếu không thì hiển thị hình tròn màu xanh.  
 5. Click OK. 
 6. Kiểm tra lại kết quả: Picture 112
 7. Đặt định dạng màu nền có điều kiện cho trường Color.
 8. Trong cửa sổ Background Color – Color trong danh sách thả xuống Format By,chọn Field Value. Picture 114
 9. Trong danh sách thả xuống Based on Field, chọn Product | Formatting | Background Color Format. Picture 114
 10. Click OK. 
 11. Làm tương tự các thao tác trên cho các trường còn lại để đạt được kết quả định dạng mong muốn.  
Task 3: Publish báo cáo Trong task này, bạn có thể publish báo cáo lên Power BI Service. 
 1. Chọn trang Overview. Trong slicer Year, chọn FY2020. 
 2. Trong slicer Region , chọn Select All. 
 3. Lưu file Power BI Desktop. 
 4. Trên thanh công cụ  Home , từ nhóm  Share, chọn Publish. Trong cửa sổ Publish to Power Bi, hãy lưu ý rằng  My Workspace được chọn. 
 5. Để publish báo cáo, chọn Select. 
 6. Nếu muốn thay thế bộ dữ liệu, chọn Replace. 
 7. Khi publish thành công, chọn  Got It. Đóng Power BI Desktop. 
Bạn sẽ khám phá báo cáo trong Power BI Desktop trong phần tiếp theo.  Ngoài ra, để được đạo tạo bài bản về khóa học Power BI, biết cách tư duy, bóc tách vấn đề để ứng dụng vào làm và phân tích báo cáo trong Power BI, bạn có thể tham khảo thêm về khóa học PL-300: MICROSOFT POWER BI DATA ANALYST của Datapot.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *