Top 5 tư duy mà mọi chuyên viên Phân tích nghiệp vụ cần có

Top 5 tư duy mà mọi chuyên viên Phân tích nghiệp vụ cần có

Ngày đăng: 26/06/2023

Tư duy sáng tạo (Creative thinking)

Creative thinking - Top 5 tư duy mà mọi chuyên viên Phân tích dữ liệu cần có

1. Mục đích

Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ phải có năng lực trong việc tạo ra các ý tưởng mới cho các phương pháp giải quyết vấn đề và tạo ra các giải pháp thay thế.

2. Định nghĩa 

Tư duy sáng tạo liên quan đến việc tạo ra các ý tưởng và khái niệm mới, cũng như tìm kiếm các liên kết mới giữa hoặc các ứng dụng mới của các ý tưởng và khái niệm hiện có. Những khái niệm này nên được đổi mới và phù hợp với tình hình. Ngoài việc xác định và đề xuất các lựa chọn thay thế, chuyên viên phân tích nghiệp vụ có thể thể hiện năng lực trong việc thúc đẩy tư duy sáng tạo ở người khác bằng cách đặt câu hỏi và các giả định đầy thách thức. 

3. Đo lường hiệu quả 

Các biện pháp tư duy sáng tạo thành công bao gồm: 
– Khởi tạo thành công và xem xét hiệu quả của những ý tưởng mới. 
– Áp dụng các ý tưởng mới để giải quyết các vấn đề hiện có. 
– Sự sẵn sàng của các bên liên quan để chấp nhận phương pháp tiếp cận mới 

Khả năng ra quyết định (Decision Making) 

Decision making - Top 5 tư duy mà mọi chuyên viên Phân tích dữ liệu cần có

1. Mục đích 

Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ phải có năng lực trong việc hiểu các tiêu chí liên quan đến việc đưa ra quyết định, đưa ra quyết định và hỗ trợ người khác đưa ra quyết định tốt hơn. 

2. Định nghĩa 

Một quyết định được yêu cầu bất cứ khi nào cần thiết để chọn một phương án thay thế hoặc cách tiếp cận từ hai hoặc nhiều lựa chọn. Phân tích quyết định bao gồm thu thập thông tin liên quan đến quyết định, chia nhỏ thông tin liên quan đến quyết định, so sánh và đánh đổi giữa các lựa chọn tương tự và không giống nhau, và xác định tùy chọn mong muốn nhất. Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ phải nhận thức được những cái bẫy có thể cản trở việc đưa ra quyết định thành công, bao gồm cả xu hướng chấp nhận khung ban đầu của một vấn đề, sai lầm chi phí chìm và xu hướng đặt nặng hơn vào bằng chứng xác nhận các ấn tượng hiện có. 

3. Đo lường hiệu quả 

Các biện pháp ra quyết định thành công bao gồm: 
– Niềm tin của những người tham gia vào quá trình phân tích quyết định rằng một quyết định là chính xác. 
– Thông tin mới hoặc các lựa chọn thay thế khiến cho quyết định được xem xét lại thực sự mới và không chỉ đơn giản là bị bỏ qua. 
– Các quyết định có hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản. 
– Tác động của sự không chắc chắn và thông tin mới khi đưa ra quyết định có thể được đánh giá một cách hiệu quả. 

Khả năng học hỏi 

Ability to learn - - Top 5 tư duy mà mọi chuyên viên Phân tích dữ liệu cần có

1. Mục đích 

Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ phải có năng lực trong việc tìm hiểu về các lĩnh vực kinh doanh và cách thức hoạt động của chúng, sau đó chuyển việc học thành hiểu biết về cách mang lại lợi ích cho một tổ chức. 

2. Định nghĩa 

Học hỏi là quá trình đạt được kiến thức hoặc kỹ năng. Tìm hiểu về một lĩnh vực trải qua một loạt các giai đoạn, từ tiếp nhận ban đầu và tìm hiểu các sự thật, thông qua việc hiểu ý nghĩa của chúng, đến việc áp dụng kiến thức trong công việc hàng ngày và cuối cùng là phân tích, tổng hợp và đánh giá. Một chuyên viên phân tích kinh doanh phải có khả năng mô tả mức độ hiểu biết của họ về lĩnh vực kinh doanh và có khả năng áp dụng mức độ hiểu biết đó để xác định các hoạt động phân tích nào cần được thực hiện trong một tình huống nhất định. Khi tìm hiểu về một lĩnh vực đã đạt đến điểm hoàn thành quá trình phân tích, chuyên viên phân tích nghiệp vụ phải có khả năng tổng hợp thông tin để xác định các cơ hội để tạo ra các giải pháp mới và đánh giá các giải pháp đó để đảm bảo rằng chúng có hiệu quả. 

3. Đo lường hiệu quả 

Các biện pháp học hỏi thành công bao gồm: 
– Sự đồng thuận với các bên liên quan về việc hiểu mô hình kinh doanh và các vấn đề nghiệp vụ liên quan.. 
– Xác định các vấn đề hoặc vấn đề liên quan từ nhiều phạm vi trong lĩnh vực. 
– Hấp thụ nhanh chóng thông tin mới hoặc lĩnh vực mới. 

Tư duy phân tích và năng lực giải quyết vấn đề (Analytic thinking & Problem solving) 

Analytic thinking & Problem solving - Top 5 tư duy mà mọi chuyên viên Phân tích dữ liệu cần có

1. Mục đích 

Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ phải có năng lực trong việc xác định và giải quyết các vấn đề để đảm bảo rằng vấn đề thực sự, tiềm ẩn được hiểu và các giải pháp thực sự giải quyết vấn đề đó. 

2. Định nghĩa 

Xác định một vấn đề liên quan đến việc đảm bảo rằng bản chất của vấn đề được tất cả các bên hiểu rõ và các vấn đề tiềm ẩn có thể nhìn thấy được. Xung đột giữa các mục tiêu và mục tiêu của các bên liên quan cần phải được xác định rõ ràng và giải quyết. Các giả định cơ bản phải được xác định và thử nghiệm. Các mục tiêu sẽ được đáp ứng khi vấn đề được giải quyết cần phải được xác định rõ ràng và cần phát triển các giải pháp thay thế. Các lựa chọn thay thế được đo lường dựa trên các mục tiêu để xác định giải pháp khả thi nào là tốt nhất và xác định sự đánh đổi có thể tồn tại giữa các giải pháp. Chuyên viên phân tích nghiệp vụ nên nhận thức được một số kỹ thuật giải quyết vấn đề có thể được áp dụng. 

3. Đo lường hiệu quả 

Các biện pháp giải quyết vấn đề thành công bao gồm: 
– Niềm tin của những người tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề rằng một giải pháp được chọn là chính xác. 
– Các lựa chọn giải pháp mới có thể được đánh giá hiệu quả bằng cách sử dụng khung giải quyết vấn đề. 
– Các giải pháp được lựa chọn đáp ứng các mục tiêu đã xác định và giải quyết vấn đề tiềm ẩn. 
– Quá trình giải quyết vấn đề tránh đưa ra quyết định dựa trên các khái niệm định sẵn, các vấn đề chính trị của tổ chức hoặc các bẫy khác có thể khiến giải pháp phụ tối ưu được chọn. 

Tư duy hệ thống (System thinking) 

System thinking - Datapot

1. Mục đích 

Các chuyên viên phân tích nghiệp vụ phải có năng lực trong việc hiểu cách con người, quy trình và công nghệ trong một tổ chức tương tác trong các mối quan hệ và mô hình để tạo ra một hệ thống nói chung. 

2. Định nghĩa 

Lý thuyết hệ thống và tư duy hệ thống cho thấy rằng toàn bộ hệ thống sẽ có các tính chất, hành vi và đặc điểm nổi lên từ sự tương tác của các thành phần của hệ thống và không thể dự đoán được từ sự hiểu biết về các thành phần. Trong bối cảnh của lý thuyết hệ thống, thuật ngữ hệ thống trực tuyến, rộng hơn nhiều so với hệ thống CNTT – nó cũng bao gồm những người liên quan, sự tương tác giữa họ, các lực lượng bên ngoài ảnh hưởng đến hành vi của họ và tất cả các yếu tố và yếu tố liên quan khác. 

3. Đo lường hiệu quả 

Các biện pháp sử dụng hiệu quả tư duy hệ thống bao gồm: 
– Hiểu về cách thay đổi thành phần ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. 
– Xác định sự củng cố và bù đắp của các vòng phản hồi.. 
– Hiểu về cách các hệ thống thích ứng với áp lực bên ngoài và thay đổi.

Để trở thành một chuyên viên phân tích nghiệp vụ, bạn cần sở hữu và rèn luyện 5 tư duy trên. Tuy nhiên, để đáp ứng công việc thực tế, bạn còn phải bổ sung rất nhiều kiến thức, kỹ năng tùy thuộc vào yêu cầu của công việc, domain của bạn.

Nếu như bạn đang lo lắng về việc mình không có background công nghệ liệu có làm Phân tích nghiệp vụ được hay không thì hãy tham khảo bài viết này nhé: Non-IT liệu có làm được Business Analyst?.

Chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *