DAX POWER BI: HÀM SELECTEDVALUE

Ngày đăng: 11/10/2022
  Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm SELECTEDVALUE nhé!

Miêu tả hàm SELECTEDVALUE

Hàm SELECTEDVALUE trả về giá trị khi cho Tên cột đã được lọc xuống chỉ một giá trị riêng biệt. Nếu không trả về kết quá thay thế hoặc Blank.

Cấu trúc

SELECTEDVALUE (<ColumnName>, <alternateResult>) Trong đó: Hàm có 2 tham số bắt buộc:
  • <ColumnName>: Cột mà từ đó một giá trị duy nhất được trả về
  • <alternateResult>: giá trị trả về khi không có giá trị hoặc nhiều hơn một giá trị trong cột được chỉ định, nếu bỏ qua giá trị mặc định là Blank.
Giá trị trả về: Giá trị được lọc xuống chỉ còn một giá trị riêng biệt từ cột ColumnName. Khác, kết quả thay thế <alternateResult>

Ví dụ

Hàm dưới đây giúp kiểm tra xem sản phẩm nào được bán ở nhiều quốc gia và sản phẩm nào chỉ bán ở một quốc gia. Đầu tiên ta có cấu trúc như hình: Và đây là kết quả trả về khi sử dụng hàm SELECTEDVALUE Hi vọng thông tin sẽ hữu ích đối với bạn! Nguồn: SELECTEDVALUE  Tham khảo thêm khóa học: Data Analytics Foundation (DAF) – Datapot.vn
Chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *