Power BI Dashboard

15 Best Power BI Dashboard Examples (P.2)

Ngày đăng: 12/04/2021

Trong bài viết trước. chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Power BI Dashboard trong phân tích của cơ quan quản lý sân bay, phân tích khách hàng, và phân tích cửa hàng toàn cầu. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với các Dashboard phân tích doanh số bán hàng thực phẩm, phân tích nhân sự, phân tích thông tin điều hành chuyên sâu và phân tích tình hình bệnh ung thư tại Mỹ.

Xem thêm: 15 Best Power BI Dashboard Examples (P.1)

4. Dashboard phân tích doanh số bán hàng dược phẩm

best power bi dashboard về bán hàng dược phẩm

Dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh số bán các sản phẩm thú y. Các chuyên gia thú y có thể sử dụng biểu đồ này để theo dõi việc bán các sản phẩm điều trị các loài động vật nhỏ.

Với dashboard này, người dùng có thể phân tích doanh số bán hàng của Top năm thành phố có doanh số cao nhất và thấp nhất. Người dùng có thể xem các báo cáo mở rộng về:

 • Hiệu quả bán hàng của nhóm sản phẩm Trị liệu
 • Top 25 Sản phẩm theo doanh thu và sản lượng
 • Xu hướng bán sản phẩm trị liệu trong bất kỳ khoảng thời gian nào

Phản hồi của người dùng:

 • Hình ảnh trực quan thú vị, cung cấp thông tin chi tiết và sâu sắc.
 • Dữ liệu được hiển thị và sắp xếp dễ hiểu.

5. Dashboard phân tích nhân sự

Dashboard phân tích nhân sự cung cấp một cái nhìn tổng quan về nguồn nhân lực của công ty, bao gồm:

 • Thống kê số lượng người đứng đầu
 • Thống kê tài chính
 • Thống kê nhân khẩu học
 • Thông tin nhân viên

Với Dashboard này, các tổ chức có thể đưa ra các quyết định quan trọng để thúc đẩy năng suất của nhân viên.

Dashboard Power BI này cung cấp thông tin chi tiết về thống kê số lượng nhân viên. Trong tab này, người quản lý có thể xem:

 • Tổng số nhân viên
 • Nhân viên tích cực
 • Nhân viên mới
 • Tỷ lệ tiêu hao nhân sự (nghỉ việc, nghỉ hưu….)
 • Điểm hài lòng của nhân viên
 • Tỷ lệ tiêu hao nhân sự theo trình độ học vấn, mức lương và kinh nghiệm

Dashboard này cung cấp các thông tin bổ sung về nhân khẩu học, bao gồm

 • Nhân viên theo vị trí và nhân khẩu học
 • Số lượng nhân viên hàng quý theo các phòng ban
 • Tổng số nhân viên vắng mặt theo bộ phận và loại lý do nghỉ

Biểu đồ trình bày chính xác các thông tin tài chính của công ty về

 • Chi phí cho Công ty (CPC),
 • Chi phí Công ty theo Bộ phận và Phòng ban
 • Chế độ đãi ngộ, lương, thưởng, làm thêm giờ, v.v.

Nó cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về từng nhân viên, bao gồm

 • Xếp hạng hiệu suất nhân viên
 • Báo cáo nghỉ hàng năm
 • Thông tin cá nhân
 • Thông tin tài chính
 • Vị trí công việc hiện tại
 • Báo cáo vắng mặt

Phản hồi của người dùng với Dashboard này

 • Trực quan hóa báo cáo một cách hoàn hảo
 • Chủ đề dashboard hấp dẫn về mặt thị giác.

6. Dashboard thông tin chi tiết về điều hành

Dashboard này làm sáng tỏ tình trạng kinh doanh và hiệu suất kinh doanh. Các công ty có thể sử dụng Dashboard này để khám phá dữ liệu toàn công ty nhằm đưa ra quyết định.

Dashboard này cho phép các công ty xem hoạt động kinh doanh từ nhiều góc độ dựa trên các thuộc tính bao gồm: 

 • Các sản phẩm
 • Năm
 • Quốc gia
 • Kiểu đơn hàng

Dashboard sử dụng biểu đồ đường, biểu đồ donut và hình ảnh tùy chỉnh để phân tích. Các công ty có thể sử dụng bộ lọc để kể câu chuyện kinh doanh về tổng lợi nhuận, số lượng và doanh thu. Người dùng có thể hiểu rõ hơn về các chỉ số như:

 • Tỷ suất lợi nhuận
 • Số lượng đặt hàng trung bình
 • Phần trăm thay đổi tổng lợi nhuận so với cùng kỳ 
 • Top 5 sản phẩm theo tổng lợi nhuận, tổng sản lượng và tổng doanh thu
 • Sự phân bổ của tổng lợi nhuận, tổng sản lượng và tổng doanh thu theo địa lý

Công cụ này cho phép người dùng tìm hiểu sâu hơn và xem hiệu suất của công ty dựa trên các loại sản phẩm cụ thể.

Phản hồi của mọi người:

 • Dashboard rất trực quan và dễ tương tác
 • Rõ ràng và dễ hiểu.

7. Dashboard phân tích ung thư

Dashboard này kể một câu chuyện về các bệnh nhân ung thư ở Mỹ. Qua dashboard này, các cơ quan y tế có thể: 

 • Đưa ra các quyết định sáng suốt
 • Thiết lập các chính sách để quản lý các trường hợp ung thư và theo dõi các ca phục hồi.

Dashboard này cho thấy tỷ lệ mắc bệnh ung thư và tỷ lệ tử vong. Người dùng có thể xem tổng dân số và số người bị ảnh hưởng theo nhân khẩu học và khu vực.

Dashboard này giúp bạn hiểu tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong của từng loại ung thư. Bạn có thể di chuột qua bất kỳ bang nào để biết số nạn nhân bị ảnh hưởng.

Phản hồi của người dùng:

 • Dashboard trực quan và hấp dẫn
 • Cung cấp dữ liệu có giá trị cho chính phủ.

8. Dashboard phân tích hàng tồn kho

Dashboard phân tích hàng tồn kho cung cấp cái nhìn rõ ràng về hàng tồn kho của công ty trong năm 2018. Các công ty có thể theo dõi tình trạng tồn kho của hàng hóa và bổ sung chúng vào đúng thời điểm.

Dashboard này được nhìn theo các góc nhìn:

 • Danh mục sản phẩm theo Lượt xem của khách hàng và Hàng tồn kho
 • Lựa chọn danh mục – Quần áo nam và quần áo nữ
 • Quý – Quý 1, Quý 2 và Quý 3

Danh mục sản phẩm theo Lượt xem được phân loại thêm thành

 • Được xem nhiều nhất
 • Được xem ít nhất
 • Sản phẩm không được xem

Bạn cũng có thể xem tổng doanh thu tính bằng USD và tỷ trọng doanh thu.

Danh mục sản phẩm theo hàng tồn kho được phân loại thành

 • Còn hàng
 • Sắp hết hàng
 • Hết hàng

Đối với mỗi danh mục,các thông tin về top 5 sản phẩm, số lượt xem, khả năng cung cấp trong ngày và số ngày để bổ sung đều được nêu rõ ràng.

Trang dashboard này cũng cung cấp thông tin chi tiết về hàng tồn kho. Nó chia top 5 sản phẩm thành các danh mục riêng lẻ và phân chúng thành Tỷ lệ phần trăm tổng thể và Tổng doanh số.

Dashboard còn cung cấp thông tin dự đoán hàng còn trong kho. Người dùng có thể chọn các danh mục  sản phẩm phụ để có dữ liệu về Doanh số bán hàng trung bình ngày, Ngày bổ sung và Ngày hết hàng.

Bạn có thể dự đoán Thời gian bổ sung hàng và tình trạng còn hàng dựa trên các yếu tố như Phương sai MarkDown và Chu kỳ nạp đầy hàng.

Phản hồi của người dùng

 • Dashboard trực quan và bao gồm nhiều phần.

9. Dashboard chi phí và sử dụng năng lượng điện

Dashboard Power BI này giúp người dùng ước tính năng lượng điện mà họ sử dụng từ các thiết bị gia dụng. Người dùng có thể xem thông tin chi tiết quan trọng về chi phí và nguồn cung cấp điện tại Mỹ.

Với Dashboard này, người dùng có thể theo dõi mức tiêu thụ điện năng của mình và chủ động thực hiện các bước để giảm chi phí.

Người dùng có thể tính toán mức sử dụng của họ bằng cách chọn các thiết bị họ sử dụng và thời gian sử dụng mỗi ngày. Sau đó, họ có thể chọn tiểu bang hoặc vị trí của mình để ước tính chi phí hóa đơn tiền điện của họ. Dashboard hiển thị như sau

 • Tổng năng lượng hàng năm (kWh)
 • Tổng chi phí hàng năm ($)
 • Chi phí hàng năm theo danh mục hoặc thiết bị
 • Năng lượng hàng năm theo thiết bị

Dashboard này cung cấp cho người dùng cái nhìn toàn cảnh về

 • Tổng doanh thu bán điện theo ngành
 • Số lượng nhà máy theo nguồn, động cơ chính và nhóm năng lượng

Phản hồi của mọi người đối với Dashboard này

 • Dashboard cung cấp thông tin hữu ích cho việc sử dụng hàng ngày.
 • Trình bày chính xác và dễ hiểu

10. Dashboard về thẻ điểm bán hàng

Dashboard thẻ điểm bán hàng giúp các tổ chức trả lời các câu hỏi quan trọng về hiệu suất bán hàng. Dashboard này tận dụng các yếu tố của Power BI, bao gồm hình dạng, thẻ, biểu đồ dạng cây và DAX, để xây dựng KPI cung cấp đủ thông tin chi tiết chỉ dẫn người quản lý bán hàng hành động.

Dashboard này cung cấp thông tin quan trọng về số lượng công ty đang bán cho mỗi tiểu bang, khu vực và sản phẩm. Bạn có thể so sánh doanh số và lợi nhuận so với các năm trước để đưa ra quan điểm về hiệu suất bán hàng.

Người quản lý có thể xem các thành phần chi phí của doanh nghiệp đang dẫn đến lãi hoặc lỗ. Ngoài ra, họ có thể lọc Dashboard theo năm và phân khúc kinh doanh.

Phản hồi của mọi người đối với Dashboard này

 • Dashboard tương tác và dễ hiểu.
 • Biểu đồ giúp nhóm bán hàng trả lời các câu hỏi quan trọng.

Phần tiếp theo: 15 Best Power BI Dashboard Examples (P3)

Chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *