Lab 9: Create a Power BI Dashboard (Tạo dashboard trên Power BI)

Power BI Lab 9: Tạo Dashboard trên Power BI Service

Ngày đăng: 15/09/2023

Cập nhật theo giáo trình mới nhất của Microsoft, ngày 14/09/2023.

Bài hướng dẫn Lab 9: Create a Power BI Dashboard (Tạo dashboard trên Power BI) là một bài thực hành nằm trong chuỗi bài luyện tập Power BI của Microsoft. Mục tiêu của chuỗi bài này là giúp học viên hiểu về các bước xử lý dữ liệu và từ đó thiết kế báo cáo trong Power BI.

Xuyên suốt chuỗi bài này, chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu của công ty Adventure Works – một công ty sản xuất và kinh doanh đồ thể thao mạo hiểm đa quốc gia – để xây dựng một giải pháp Power BI cho công ty này.  

Datapot khuyến khích học viên thực hành các bài lab theo thứ tự sau để củng cố các kĩ năng cơ bản một cách tốt nhất: 

 • Lab 1: Prepare Data in Power BI Desktop (Chuẩn bị dữ liệu trong Power BI Desktop) 
 • Lab 2: Load Transformed Data in Power BI Desktop (Làm sạch và chuyển đổi dữ liệu trong Power BI Desktop) 
 • Lab 3: Design a model in Power BI – Part 1 (Xây dựng Model trong Power BI – Phần 1) 
 • Lab 3 nâng cao:  Design a model in Power BI – Part 2 (Xây dựng Model trong Power BI – Phần 2) 
 • Lab 4: Create DAX Calculations in Power BI Desktop (Tạo các phép tính DAX trong Power BI Desktop) 
 • Lab 5: Create Advanced DAX Calculations in Power BI Desktop (Tạo các phép tính DAX nâng cao trong Power BI Desktop) 
 • Lab 6: Design a report in Power BI Desktop – Part 1 (Thiết kế báo cáo trong Power BI Desktop – Phần 1) 
 • Lab 7: Design a report in Power BI Desktop – Part 2 (Thiết kế báo cáo trong Power BI Desktop – Phần 2)
 • Lab 8: Perform Advanced Analytics with AI Visuals (Phân tích nâng cao với biểu đồ AI)
 • Lab 9: Create a Power BI Dashboard (Tạo dashboard trên Power BI Service) 
 • Lab 10: Enforce Row-Level Security (Cài đặt Row-Level Security) 

Chuẩn bị trước khi thực hành 

Để bắt đầu thực hành chuỗi bài Lab này, chúng ta cần chuẩn bị:  

Đối với học viên của Datapot, các bạn đã được cung cấp thông tin để kết nối đến SQL Server có chứa dataset AdventureWorksDW2020 và link download file. Các bạn đã đủ công cụ để bắt đầu thực hành 11 bài Lab.

Trong trường hợp tự thực hành, các bạn cần: 

Sau khi hoàn thành, các bạn sẽ sử dụng server name để kết nối với Power BI Desktop: 

Mục tiêu của bài Lab 9

Trong lab này, chúng ta sẽ học cách tạo ra Dashboard từ một báo cáo đã có sẵn. Chúng ta sẽ pin (hay ghim) các biểu đồ trên báo cáo lên dashboard, và tạo ra các khung trên dashboard bằng cách dùng chức năng Q&A.  

Thời lượng ước tính để hoàn thành bài lab này là 30 phút. 

Trước khi bắt đầu lab 9, chúng ta cần mở trình duyệt, truy cập vào Power BI Service và mở báo cáo lab 8 đã được publish trên My workspace.

Hướng dẫn thực hành

Hướng dẫn bằng Video:

Hướng dẫn từng bước:

Task 1: Tạo Dashboard  

Trong task này, chúng ta sẽ cùng tạo một dashboard theo dõi hoạt động kinh doanh. Chúng ta sẽ thực hiện một số thao tác cơ bản như pin visual từ báo cáo, thêm khung trên dashboard bằng cách sử dụng dữ liệu URL hình ảnh, và sử dụng Q&A để tạo 1 khung.  

 1. Trên Power BI Service, mở báo cáo lab 8. 
 1. Trên trang Overview, chọn trên slicer Year năm FY2020
 1. Trên slicer Region chọn Select All

Biểu đồ được pin vào Dashboard sẽ bị ảnh hưởng bởi filter context tại thời điểm được pin. Do đó nếu biểu đồ trên báo cáo thay đổi, chúng ta cũng cần update khung dashboard tương ứng. Chúng ta có thể lựa chọn sử dụng slicer relative date để làm bộ lọc thời gian (hoặc sử dụng tính năng Q&A với các câu hỏi dựa trên relative time)  

 1. Để tạo dashboard và pin biểu đồ, di chuột tới biểu đồ đường và cột Sales and Profit Margin by Month, và chọn biểu tượng ghim.  
 1. Trên cửa sổ Pin to Dashboard, trong ô Dashboard Name, nhập Sales Monitoring, rồi chọn Pin
 1. Mở My Workspace và mở dashboard Sales Monitoring
 1. Quan sát thấy dashboard chỉ có một khung duy nhất. 
Tạo Dashboard trên Power BI Service
 1. Để thêm một khung dựa trên câu hỏi được đưa vào, quan sát ở góc trên bên trái của dashboard, nhấn vào Ask a Question About Your Data

Khi sử dụng tính năng Q&A và nhập vào câu hỏi, Power BI sẽ trả lời bằng một biểu đồ.  

 1. Chọn bất kì một trong số các câu hỏi được gợi ý trong ô Q&A, và quan sát kết quả trả về. 
 1. Xóa câu hỏi đang được nhập trong ô Q&A, và nhập: Sales YTD
 1. Kết quả trả về là một biểu đồ (Blank). 

Sales YTD là một measure được tạo ra trong lab 5 Sử dụng DAX nâng cao. Đây là một measure sử dụng hàm Time Intelligence, do đó cần phải có một filter trên bảng Date để trả ra kết quả.  

 1. Bổ sung vào câu hỏi trên ô Q&A: in year FY2020
 1. Nhận được kết quả hiển thị $33M
 1. Để pin biểu đồ này vào dashboard, nhìn sang góc trên bên phải, chọn Pin Visual
 1. Khi được hỏi xác nhận pin vào dashboard, chọn Pin
 1. Để quay về dashboard, nhấn vào Exit Q&A ở góc trên bên trái. 
 1. Để thêm logo của công ty, trên thanh menu, chọn Edit và chọn Add a Tile

Chúng ta có thể sử dụng kĩ thuật này để thêm web content, ảnh, text box, video (link Youtube hoặc Vimeo) vào dashboard. 

 1. Trong cửa sổ Add a Tile (bên phải màn hình), chọn Image, và bấm Next
 1. Trong cửa sổ Add Image Tile, trong ô URL, chúng ta copy đường link được lưu trong file AdventureWorksLogo_DataURL.txt và nhấn Apply

File text này được tìm thấy trong folder Resources thuộc bộ file hướng dẫn thực hành của Microsoft learn.  

Link download: https://github.com/MicrosoftLearning/PL-300-Microsoft-Power-BI-Data-Analyst/raw/Main/AllfilesDownload.zip 

 1. Điều chỉnh kích cỡ của khung logo. Kích cỡ của khung bị giới hạn dưới dạng hình chữ nhật.  
 1. Sắp xếp lại các khung như sau: Hình logo công ty ở góc trên bên trái, khung Sales YTD ở dưới logo, và khung Sales, Profit Margin ở bên phải. 
Tạo Dashboard trên Power BI

Task 2: Chỉnh sửa chi tiết khung 

 1. Di chuột tới khung Sales YTD, ở góc trên bên phải của khung, nhấn vào dấu ba chấm và chọn Edit details
 1. Trên cửa sổ Tile details (bên phải màn hình), trong ô Subtitle, nhập FY2020, rồi nhấn Apply.  
 2. Quan sát thấy dòng chú thích dưới tên khung Sales YTD
 1. Chỉnh sửa chi tiết cho khung Sales, Profit Margin
 1. Trên cửa sổ Tile Details, trong phần Functionality, chọn Display Last Refresh Time, và nhấn Apply
 1. Lúc này trong khung sẽ hiển thị thời gian cập nhật gần nhất.  

Xem ngay Lab 10: Enforce Row-Level Security (Cài đặt Row-Level Security).

Chuỗi bài hướng dẫn thực hành Power BI PL300 Lab: https://datapot.vn/category/power-bi/power-bi-pl300-lab-video/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *