Thực hành SQL: Xây dựng Redash Dashboard

Ngày đăng: 21/09/2021

Giới thiệu về Redash và Redash Dashboard

Redash là 1 trong số những Business Intelligence Browser-based platforms được ứng dụng để truy vấn dữ liệu, visualize và xây dựng Dashboard một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Redash Dashboard hỗ trợ xây dựng các dạng biểu đồ phân tích từ cơ bản đến chuyên sâu, dựa trên kết quả từ Query Editor như Cohort Analysis, Chart visualizations(Line, Bar, Area, Pie and Scatter Charts), Funnel visualizations, Pivot tables, Box plots, Maps, Sunburst, Sankey,… cùng với đó là dạng hiển thị UX graphics thân thiện và tính năng chia sẻ public hoặc trong phạm vi phân quyền.

(Tham khảo DYNAMIC MEASURE trong Power BI Tại đây)

(Tham khảo Cách xây dựng Cohort Analysis trên Power BI Tại đây)

Thực hành SQL – Các bước để xây dựng Redash Dashboard

Bước 1: Thêm nguồn dữ liệu (Data Source)

Sau khi đăng nhập vào Redash, ở Trang chủ, click chọn icon Settings để mở Data Sources Management. Chọn “+ New Data Source

Thêm Data Source
Thêm nguồn dữ liệu

Lựa chọn loại Data Source sẽ làm việc cùng, sau đó config hostname, port, database name, user name, and password 

loại Data source trong Redash Dashboard
Chọn loại Data Source

Bước 2: Viết Queries 

Để tạo câu query mới, click Create, chọn New Query để mở Query Editor  

Tạo Query trong Redash
Tạo câu Query mới

Đổi tên cho Query ở vùng tên phía trên bên trái. 

Viết câu lệnh ở vùng Query Editor, sau đó click Execute để hiển thị kết quả. 

Sau khi bảng kết quả được hiển thị ra, click Save để lưu lại.  

Lưu ý: Bảng kết quả trả ra từ câu Query sẽ được sử dụng để visualize dữ liệu ở bước tiếp theo  

Bảng kết quả của Query
Bảng kết quả trả ra từ câu Query

Bước 3: Tạo Visualization 

Click chọn “+ Add Visualization” ở bên cạnh bảng kết quả.  

Tại Visualization Editor, config các thông tin cần hiển thị gồm: Visualization Type, Name, Chart type, Format, Color,… 

Ví dụ: Hiển thị biểu đồ cột với TotalSales của từng Product, lựa chọn loại biểu đồ “Bar”, chọn Column X là ProductName, Column Y là TotalSales.

Tạo biểu đồ trong Redash Dashboard
Config các thông tin trong Visualization Editor

Sau đó vào Tab Color để đổi màu biểu đồ thành Xanh lá. 

Color change
Đổi màu biểu đồ

Sau khi hoàn thành click “Save” và quay lại Query Editor. Chọn “Publish” ở góc trên bên phải giao diện

Publish Query
Publish Query

Bước 4: Tạo Redash Dashboard

Sau khi hoàn thành Visuation và Publish Query, quay trở về Trang chủ. Click “Create”, chọn Dashboard, và đặt tên cho Dashboard.
Tại Dashboard Editor, chọn Add Widget góc dưới bên phải.

Tạo Redash Dashboard
Tạo Dashboard

Lựa chọn biểu đồ vừa tạo từ câu Query “Sales by Product”, sau đó chọn Add to Dashboard

Thêm biểu đồ vào Redash Dashboard
Thêm biểu đồ vào Dashboard

Biểu đồ được thêm vào Dashboard, có thể di chuyển vị trí, thay đổi kích thước biểu đồ cho phù hợp, sau khi hoàn thành chỉnh sửa chọn Done Editing để lưu lại

Chỉnh sửa biểu đồ trong Dashboard
Chỉnh sửa biểu đồ trong Dashboard

Chọn Publish để chia sẻ Dashboard ra không gian làm việc chung

Publish Redash Dashboard
Publish Dashboard ra không gian làm việc chung

Tham khảo kết quả tại: Sample Sales Dashboard

Dashboard được xây dựng từ nhiều Visualization nên có thể thêm nhiều Chart vào Dashboard bằng cách lặp lại cách thức như trên.
Ngoài ra, để phát triển nhu cầu phân tích, Redash Dashboard cung cấp các tính năng bổ trợ tham khảo thêm như sau:
1. Parameterized Queries and Dashboards: Tạo tham số truyền vào câu lệnh và add tham số dưới dạng Filter cho Dashboard
2. Query fork: Tạo bản sao của Query đồng thời các ouput từ Query đó
3. Đa dạng các loại biểu đồ và các tính năng liên quan.

Tham gia group ôn thi DA-100 tại: https://www.facebook.com/groups/da100vn
Chuỗi Video Hướng dẫn thực hành Lab và sử dụng các tài nguyên của Microsoft: https://www.youtube.com/c/Datapotvn/videos
Update tài nguyên từ Microsoft, DA-100 exam questions và exam topics tại Fanpage của Datapot: https://www.facebook.com/DatapotAnalytics/

Chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *