Power BI Day 13: Tìm hiểu về chức năng Merge Queries trong Power Query Editor

Ngày đăng: 12/02/2022
Combine có 2 dạng là
  • Append queries: Giả sử bảng A có 100 dòng, bảng B có 200 dòng. Khi combine sẽ có 300 dòng
  • Merge queries: Giả sử bảng A có 100 dòng, bảng B có 50 dòng trùng với “key” của bảng A. Khi combine bảng B vào bảng A thì chỉ có 50 dòng có đầy đủ dữ liệu, 50 dòng sẽ trống. Còn khi combine bảng A vào bảng B thì sẽ có 50 dòng dữ liệu đầy đủ!
😆 Mình giải thích dễ hiểu đúng không?Merge Queries trong Power Query Editor Merge Queries trong Power Query Editor

Dạng 2: Merge Queries

Bài toán: Giả sử rằng bạn đang phát triển báo cáo Power BI cho nhóm Bán hàng.Họ đã yêu cầu bạn tạo một báo cáo chứa tất cả thông tin của đơn đặt hàng và chi tiết tương ứngVới yêu cầu phía trên, bạn tiến hành merge 2 bảng Sales Orders và Sales Order Details dựa trên OrderIDTrên tab Home trong Power Query Editor, trong drop-down menu Merge Queries, click Merge Queries as New.Chọn cột chung kết nối giữa 2 bảng, trong case này là OrderIDMerge Queries trong Power Query EditorNote: Phần Join Kind có thể khiến một số bạn confused thì mình có thể giải thích thêm bằng ảnh biểu đồ ven như sau:Merge Queries trong Power Query Editor
  • INNER JOIN bạn sẽ nhận được kết quả là những giá trị vừa ở bảng 1 và vừa ở bảng 2
  • FULL OUTER (FULL JOIN) bạn sẽ nhận toàn bộ kết quả của các bảng.
  • LEFT JOIN: Với LEFT OUTER (hay LEFT JOIN) bạn sẽ nhận được kết quả là toàn bộ bảng 1 (bảng bên trái LEFT JOIN) và những giá trị ở bảng 2 có mã (Key) tồn tại ở trong bảng 1.
  • RIGHT JOIN: Với RIGHT OUTER (RIGHT JOIN) bạn sẽ nhận được kết quả là toàn bộ bảng 2 (bảng bên phải RIGHT JOIN) và những giá trị ở bảng 1 có mã (Key) tồn tại ở bảng 2.
Trong case này, mình lựa chọn Left Outer join. Sau đó click OK và kết quả trả về sẽ giải quyết bài toán ở trên.Merge Queries trong Power Query Editor

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *