MS-900 – Microsoft 365 Fundamentals

Khóa học được khuyến khích bới những công ty sử dụng điện toán đám mây

Khóa học tiêu chuẩn của Microsoft giới thiệu các kiến thức bản về giải pháp dựa trên điện toán đám mây (cloud) để tăng năng suất làm việc. Khóa học cũng mở ra hướng tiếp cận công nghệ cloud để áp dụng vào các case study thường gặp của doanh nghiệp, với các giải pháp về báo cáo, phân tích, hợp tác nhóm, trao đổi, bảo vệ dữ liệu, quản vận hành. Từ đó học viên sau khi kết thúc khóa học thể tăng hiểu biết về công nghệ cloud, tăng hiệu suất xử công việc hay đề xuất giải pháp đám mây cho các vấn đề của công ty. 

Đối tượng

Khóa học này phù hợp với:

📌 Nhân sự trong nhiều lĩnh vực IT, tài chính, hành chính,marketing, tài chính, kế toán, nhân sự.
📌 Các bạn muốn bắt đầu với vai trò Data Architecture, Cloud Solution Architecture, Data Engineering, Data Analyst.
📌 Các bạn muốn tìm hiểu về công nghệ cloud, tiếp cận với các giải pháp hiện đại doanh nghiệp.

Điều kiện tiên quyết

Khóa học không yêu cầu điều kiện tiên quyết hay các kiến thức chuyên môn về lập trình.

Kỹ năng đạt được sau khóa học

👉 Nắm kiến thức cốt lõi nền tảng trong công nghệ cloud, thực hành với các công nghệ  được sử dụng tại các tập đoàn hàng đầu toàn cầu.
👉 Có tư duy về hệ thống, sắp xếp tổ chức quản lý, thực hành với các công cụ phân tích và báo cáo của Microsoft 365.
👉 Đề xuất được giải pháp cho doanh nghiệp giúp tối ưu khoản đầu tư cho dịch vụ cloud.

👉 Chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia kỳ thi MS-900 lấy chứng chỉ Microsoft.
👉 Certified: Microsoft 365 Fundamentals.

Mã lớp học:

MS900-01, MS900-02, MS900-11

Study program

Cloud và lợi ích của dịch vụ cloud

-Tìm hiểu khái niệm về PaaS, SaaS và IaaS trong Cloud  

-Giới thiệu khái niệm WaaS dành cho việc triển khai và phát triển dịch vụ trong các ứng dụng của Microsoft 365 

-Case study: sự khác biệt giữa Office 365, Microsoft 365 và Windows 365 đặt trong bài toán doanh nghiệp 

-Nhận diện nhân tố thúc đẩy doanh nghiệp chuyển hướng cloud 

Các giải pháp tăng năng suất trong Microsoft 365

-Giới thiệu các sản phẩm tăng hiệu suất công việc của Microsoft 365 bao gồm Microsoft Outlook và Microsoft Exchange, Microsoft 365 apps, OneDrive 

-Tìm hiểu cách Outlook và Onedrive thay đổi hiệu năng xử lý công việc 

-Hiểu được các sản phẩm tăng hiệu quả quản lý trong Microsoft 365 gồm Project, Planner, Bookings, và ToDo (Tasks) 

-Thực hành áp dụng Project và Planner vào công tác quản lý mô hình doanh nghiệp từ 50-500 thành viên

Các giải pháp hợp tác trong Microsoft 365

-Hiểu về các sản phẩm phục vụ mục đích giao tiếp và hợp tác trong Microsoft 365 như Microsoft Teams, Teams Phone, Yammer, SharePoint, Stream và giá trị mà chúng cung cấp 

-Thực hành thiết lập Microsoft Teams phù hợp cho từng nhóm đối tượng trong môi trường doanh nghiệp 

-Xây dựng các cách mà bạn có thể khai thác Microsoft Teams bằng cách sử dụng các ứng dụng kết hợp 

-Mô tả các tính năng của Microsoft SharePoint và Microsoft OneDrive phục vụ doanh nghiệp 

-Hiểu được cách Yammer giúp các cộng đồng kết nối và phát triển

Giải pháp quản lý quyền và truy cập trong Microsoft 365

-Mô hình Zero-Trust và ứng dụng trong bảo mật 

-Case study: nhận diện các thành phần cần củng cố bảo mật trong kiến trúc dữ liệu 

-So sánh khả năng quản lý của Microsoft 365 bằng Microsoft Endpoint Manager (MEM), Windows 365 Cloud PC, và Azure Virtual Desktop trong quản lý và bảo mật các thiết bị kết nối đến mạng của doanh nghiệp 

-Nắm rõ khả năng của Viva Insights, Microsoft 365 Admin center và Microsoft 365 user portal 

-Mô tả định danh cloud và quản lý truy cập trong Microsoft 365 bao gồm Azure Active Directory, một phần của Microsoft Entra, và Azure Identity 

-Thực hành: áp dụng xác thực nhiều yếu tố (Multi-factor authentication MFA) để bảo mật mạng doanh nghiệp

Các giải pháp tin cậy, riêng tư và tuân thủ trong Microsoft 365

– Hiểu được mục đích và lợi ích của Microsoft 365 Defender, Defender Endpoint, Defender Office 365, Defender Identity, Microsoft 365 Defender Portal, Microsoft Secure Score

-Cách nhận diện các mối nguy hiểm thường gặp đối với định danh và phần mềm. Hiểu cách ngăn ngừa nguy cơ tự động bằng trí tuệ nhân tọa của Microsoft 365 và Microsoft Sentinel 

-Giới thiệu Data Loss Prevention (DLP) và các phương thức bảo mật và quản lý thông tin tài nguyên

-Case study: Nhận diện nguy cơ thất thoát tài nguyên và phương án đối phó trong thực tế

-Giới thiệu định nghĩa và cách quản lý quyền riêng tư của Microsoft, giới thiệu các ứng dụng Microsoft Purview Compliance Manager, Compliance Scores, Microsoft Priva và lợi ích đối với doanh nghiệp

-Thực hành: đề xuất giải pháp quản lý và bảo vệ trước các rủi ro nội bộ