AI-900 – Microsoft Azure AI Fundamentals

Khóa học cung cấp các kiến thức nền tảng về Machine learning (ML) và làm chủ Microsoft Azure AI – nền tảng đám mây về trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong rất nhiều tập đoàn lớn.

Xuyên suốt khóa học, học viên được trang bị cách làm việc với Azure Machine Learning, xây dựng giải pháp AI trên Microsoft Azure và ứng dụng chúng trong công việc, góp phần nâng cao hiệu suất và tăng giá trị cho doanh nghiệp.

Đối tượng

📌 Những ai có mong muốn theo đuổi, tìm hiểu về định hướng nghề nghiệp, cơ hội phát triển trong ngành Dữ liệu (Data), trí tuệ nhân tạo (AI)….
📌 Những nhân sự hiện đã làm việc trong ngành Data và AI mong muốn ứng dụng và triển khai các sản phẩm về trí tuệ nhân tạo trên nên tảng Azure và các dịch vụ hỗ trợ khác của Microsoft.
📌 Trang bị kiến thức cho các khóa học nâng cao và một số chứng chỉ chuyên sâu hơn của Microsoft.
📌 Học viên muốn làm đẹp CV, chứng minh năng lực nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội phát triển mới trong thời đại kỷ nguyên số bằng chứng chỉ của Microsoft (Có giá trị toàn cầu).

Điều kiện tiên quyết

Khóa học không yêu cầu điều kiện tiên quyết hay các kiến thức chuyên môn về lập trình.

Kỹ năng đạt được sau khóa học

👉 Nắm được các khái niệm cơ bản liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và tầm quan trọng của chúng trong đời sống ngày nay.
👉 Hiểu được các dịch vụ có thể xây dựng giải pháp AI trên Microsoft Azure và có khả năng sử dụng linh hoạt những dịch vụ đó trong quá trình làm việc.
👉 Giúp nâng cao uy tín công việc, mở rộng cơ hội việc làm và làm tăng giá trị cho sự nghiệp trên hành trình tìm hiểu các kiến thức về Trí tuệ nhân tạo.

Mã lớp học:

AI900-01, AI900-11

Study program

Tổng quan về Microsoft Azure AI

Làm quen với AI trên Azure.
Sử dụng học máy tự động trong Azure Machine Learning.

Xây dựng các mô hình học máy

Xây dựng mô hình hồi quy với Azure Machine Learning.
Xây dựng mô hình phân loại với Azure Machine Learning designer.
Xây dựng mô hình phân cụm với Azure Machine Learning designer.