Power BI Day 24: Giới thiệu chung về DAX và những thuật ngữ cơ bản nhất

Ngày đăng: 09/07/2022

1. Giới thiệu về DAX

Nếu bạn đã từng sử dụng hàm trong Excel thì có thể hình dùng DAX là hàm trong Power BI. DAX là viết tắt của cụm từ Data Analysis Expressions là tập hợp các hàm, toán tử và hằng số, được sử dụng để giải quyết những bài toán tính toán dữ liệu từ đơn giản đến phức tạp. DAX được sử dụng để tạo ra các calculated columns, measures và custom tables hỗ trợ cho việc tính toán. Tuy nhiên, calculated columns, measures và custom tables, … là những gì, cùng đến với phần tiếp theo.

2. Từ điển DAX

dax trong power bi  

3. Sự khác biệt giữa Calculated columns và Calculated measures dax trong power bi

Tham khảo: Choosing between calculated columns and measures

4. Sự khác biệt của Row context và Filter context

Row context: nghĩa là hàng hiện tại, thường được sử dụng trong cột được tính toán. Filter context: mô tả các bộ lọc được áp dụng trong quá trình đánh giá biểu thức đo lường hoặc đo lường. Ví dụ: ● Bộ lọc được áp dụng trực tiếp trong một cột ● Bộ lọc được áp dụng gián tiếp thông qua một cột từ bảng có liên quan ● Bộ lọc được áp dụng trong thời gian thiết kế báo cáo: thông qua ngăn bộ lọc hoặc bộ cắt (3 cấp bộ lọc: trực quan / trang / báo cáo) ● Bộ lọc được áp dụng khi người dùng báo cáo tương tác với báo cáo (bộ lọc chéo, hình ảnh đánh dấu chéo) 👉 Chìa khóa để viết các biện pháp phức tạp là nắm vững các khái niệm sau: ● Hiểu cách hoạt động của Filter context ● Hiểu thời điểm và cách sửa Filter context để đạt được kết quả cần thiết ● Soạn công thức để sửa đổi Filter context một cách chính xác và hiệu quả Trong bài tới, mình sẽ đi sâu vào thực hành một số use-case để hiểu hơn các khái niệm này!
Chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *