Hiển thị tất cả 6 kết quả

Bộ công cụ Microsoft Power Platform cung cấp các giải pháp end-to-end tuỳ chỉnh giúp đơn giản hoá các quy trình kinh doanh và vận hành của doanh nghiệp. Power Platform giúp mỗi cá nhân không biết về lập trình có thể tạo ra các giải pháp số hoá và tự động hóa quy trình một cách thông minh và gọn gàng. Trong khi Word, Excel hay Power Point đã trở nên quá phổ biến, bạn có thể gia tăng giá trị đóng góp cho doanh nghiệp với bộ công cụ bao gồm:
– Power Automate: ứng dụng tự động hóa quy trình làm việc (Workflow)
– Power Apps: ứng dụng tạo các app kinh doanh và vận hành tùy chỉnh
– Power Virtual Agents: ứng dụng tạo chatbot tương tác với khách hàng và nhân viên
– Power Pages: ứng dụng tạo, lưu trữ và quản trị các trang web kinh doanh
– Power BI: ứng dụng trực quan hoá dữ liệu phổ biến nhất thế giới
52 giờ
Beginner
10.500.000 
108 giờ ++
Beginner
27.000.000 
Fresher, Junior
2.000.000 
8h
Beginner, Fresher
2.000.000 
8h
Beginner, Fresher
2.000.000