MICROSOFT OFFICIAL COURSEWARE (MOC)

Microsoft Official Courseware (MOC) chương trình học chính thức của Microsoft, cung cấp một lộ trình toàn diện để học viên thấy được sự tiến bộ rệt sau khi kết thúc mỗi học phần. Chương trình học chính thức của microsoft (MOC) không chỉ nơi chia sẻ kiến thức còn giúp học viên cảm hứng tìm tòi, khám phá nhiều ý tưởng sáng tạo từ chính bản thân mình. Phương pháp ôn luyện ràng, chi tiết cho từng bài sẽ đảm bảo giúp học viên tiếp thu vận dụng kiến thức vào thực tế một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, giáo trình của Microsoft được thiết kế dựa trên yêu cầu riêng biệt của từng vị trí, trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết sát nhất với thực tế công việc.  

MOC được thiết kế cho việc đào tạo hướng dẫn (intructor-led training) được sử dụng bởi các MCT (Microsoft Certified Trainers). MCT các giảng viên được Microsoft công nhận, không chỉ chuyên gia về kỹ thuật còn những nhà đào tạo hàng đầu cho các giải pháp chứng chỉ của Microsoft. 

MICROSOFT OFFICIAL COURSEWARE (MOC)

Microsoft Official Courseware (MOC) chương trình học chính thức của Microsoft, cung cấp một lộ trình toàn diện để học viên thấy được sự tiến bộ rệt sau khi kết thúc mỗi học phần. Chương trình học chính thức của microsoft (MOC) không chỉ nơi chia sẻ kiến thức còn giúp học viên cảm hứng tìm tòi, khám phá nhiều ý tưởng sáng tạo từ chính bản thân mình. Phương pháp ôn luyện ràng, chi tiết cho từng bài sẽ đảm bảo giúp học viên tiếp thu vận dụng kiến thức vào thực tế một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, giáo trình của Microsoft được thiết kế dựa trên yêu cầu riêng biệt của từng vị trí, trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết sát nhất với thực tế công việc.  

MOC được thiết kế cho việc đào tạo hướng dẫn (intructor-led training) được sử dụng bởi các MCT (Microsoft Certified Trainers). MCT các giảng viên được Microsoft công nhận, không chỉ chuyên gia về kỹ thuật còn những nhà đào tạo hàng đầu cho các giải pháp chứng chỉ của Microsoft. 

MOC được xây dựng như một học liệu hoàn chỉnh bao gồm:

Textbook, slide và môi trường thực hành

Hướng dẫn tổ chức lớp học

Các chỉ tiêu đánh giá dành cho giảng viên

Chứng nhận trên
Microsoft Learn

MOC được xây dựng như một học liệu hoàn chỉnh bao gồm:

Textbook, slide và môi trường thực hành

Hướng dẫn tổ chức lớp học

Các chỉ tiêu đánh giá dành cho giảng viên

Chứng nhận trên
Microsoft Learn

MOC được xây dựng như một học liệu hoàn chỉnh bao gồm:

Textbook, slide và môi trường thực hành

Hướng dẫn tổ chức lớp học

Các chỉ tiêu đánh giá dành cho giảng viên

Chứng nhận trên
Microsoft Learn

Lợi ích khi sử dụng MOC

Cập nhật thường xuyên

MOC được cập nhật thường xuyên theo sự thay đổi về công nghệ sản phẩm của Microsoft. Học viên vẫn sẽ nhận được các cập nhật text book trên hệ thống quản học liệu của Microsoft sau khi đã hoàn thành khoá học.

Giáo trình được đồng bộ và chuẩn hoá

Học liệu được thiết kế đầy đủ toàn diện, chuẩn hóa cho các lộ trình theo chuẩn quốc tế. Giảm thiểu các thiên kiến do kinh nghiệm nhân của các giảng viên, đơn vị tự soạn thảo giáo trình. 

Giảng viên tập trung vào truyền tải kiến thức thay vì soạn thảo giấy tờ 

MOC giúp giảng viên tập trung hơn vào việc chia sẻ các kinh nghiệm làm việc, c kỹ năng vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, thay tốn quá nhiều thời gian cho các công việc giấy tờ. Guideline của Microsoft cũng luôn u ý việc các giảng viên phải truyền đạt kinh nghiệm linh hoạt theo các nhu cầu đào tạo thực tế chứ không chỉ dạy kiến thức đơn thuần.

Chứng nhận hoàn thành
khoá học

Microsoft Certificate of Achivement là Chứng nhận xác nhận học viên đã tham gia một khóa học theo tiêu chuẩn của Microsoft, đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 • Tổ chức bởi Microsoft Learning Partner. 
 • Hoàn thành đánh giá trên hệ thống MTM.
 • Mua và sử dụng học liệu tiêu chuẩn thông qua nền tảng của Microsoft. 
 • Đạt được tiêu chuẩn đầu ra của khóa học

Lợi ích khi sử dụng MOC

Cập nhật thường xuyên

MOC được cập nhật thường xuyên theo sự thay đổi về công nghệ sản phẩm của Microsoft. Học viên vẫn sẽ nhận được các cập nhật text book trên hệ thống quản học liệu của Microsoft sau khi đã hoàn thành khoá học.

Giáo trình được đồng bộ và chuẩn hoá

Học liệu được thiết kế đầy đủ toàn diện, chuẩn hóa cho các lộ trình theo chuẩn quốc tế. Giảm thiểu các thiên kiến do kinh nghiệm nhân của các giảng viên, đơn vị tự soạn thảo giáo trình. 

Giảng viên tập trung vào truyền tải kiến thức thay vì soạn thảo giấy tờ 

MOC giúp giảng viên tập trung hơn vào việc chia sẻ các kinh nghiệm làm việc, c kỹ năng vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, thay tốn quá nhiều thời gian cho các công việc giấy tờ. Guideline của Microsoft cũng luôn u ý việc các giảng viên phải truyền đạt kinh nghiệm linh hoạt theo các nhu cầu đào tạo thực tế chứ không chỉ dạy kiến thức đơn thuần.

Chứng nhận hoàn thành khoá học

 

Microsoft Certificate of Achivement là Chứng nhận xác nhận học viên đã tham gia một khóa học theo tiêu chuẩn của Microsoft, đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 • Tổ chức bởi Microsoft Learning Partner. 
 • Hoàn thành đánh giá trên hệ thống MTM.
 • Mua và sử dụng học liệu tiêu chuẩn thông qua nền tảng của Microsoft. 
 • Đạt được tiêu chuẩn đầu ra của khóa học

Lợi ích khi sử dụng MOC

Cập nhật thường xuyên

MOC được cập nhật thường xuyên theo sự thay đổi về công nghệ sản phẩm của Microsoft. Học viên vẫn sẽ nhận được các cập nhật text book trên hệ thống quản học liệu của Microsoft sau khi đã hoàn thành khoá học.

Giáo trình được đồng bộ và chuẩn hoá

Học liệu được thiết kế đầy đủ toàn diện, chuẩn hóa cho các lộ trình theo chuẩn quốc tế. Giảm thiểu các thiên kiến do kinh nghiệm nhân của các giảng viên, đơn vị tự soạn thảo giáo trình. 

Giảng viên tập trung vào truyền tải kiến thức thay vì soạn thảo giấy tờ 

MOC giúp giảng viên tập trung hơn vào việc chia sẻ các kinh nghiệm làm việc, c kỹ năng vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, thay tốn quá nhiều thời gian cho các công việc giấy tờ. Guideline của Microsoft cũng luôn u ý việc các giảng viên phải truyền đạt kinh nghiệm linh hoạt theo các nhu cầu đào tạo thực tế chứ không chỉ dạy kiến thức đơn thuần.

Chứng nhận hoàn thành khoá học

 

Microsoft Certificate of Achivement là Chứng nhận xác nhận học viên đã tham gia một khóa học theo tiêu chuẩn của Microsoft, đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

 • Tổ chức bởi Microsoft Learning Partner. 
 • Hoàn thành đánh giá trên hệ thống MTM.
 • Mua và sử dụng học liệu tiêu chuẩn thông qua nền tảng của Microsoft. 
 • Đạt được tiêu chuẩn đầu ra của khóa học