MS. BÙI MAI LINH

Senior Data Engineer

Tốt nghiệp bằng Giỏi trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội chuyên ngành Tài chính quốc tế và xuất sắc sở hữu chứng chỉ ACCA, chị Bùi Mai Linh đã có 6 năm kinh nghiệm trong nghề và trải qua nhiều vị trí trong ngành khoa học dữ liệu như: Data Analyst (VNDIRECT), Seniort BI Analyst (Techcombank), Senior Data Engineer (Techcombank).

Statistical learning, Modeling, Data visualizing và Decision-making Support System là thế mạnh của chị trong hoạt động nghiên cứu.

Với năng lực chuyên môn về các phương pháp nghiên cứu Định lượng và thành thạo các ngôn ngữ SQL, Python, DAX, M-query, chị Linh đã tham gia giảng dạy Power BI và tư vấn cho doanh nghiệp tại Datapot từ năm 2019.

LinkedIn: Mai Linh Bui | LinkedIn