MR. NGUYỄN ĐỨC VIỆT

Machine Learning Engineer

Anh Nguyễn Đức Việt tốt nghiệp chương trình Khoa học Máy tính tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Anh bắt đầu tham gia giảng dạy các khóa học tại Datapot từ năm 2020.

Trong những năm làm việc trong ngành khoa học dữ liệu, anh Việt đã trải qua nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn như: Machine Learning Engineer – Team Lead (FPT Telecom), AI Engineer, Data Analyst (Mobifone), chịu trách nhiệm xây dựng API cho My Mobifone và xây dựng hệ thống khuyến nghị cho tất cả các kênh của Mobifone.

Anh Đức Việt hoạt động nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực: Statistical Learning Theory, Machine Learning, Deep Learning (đặc biệt là Computer Vision), Bayesian modeling và Optimization. Ngoài ra, anh còn có kinh nghiệm Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp phát hiện tin tức giả mạo trên mạng xã hội.