Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đối diện với làn sóng layoff cùng sự thay đổi của thị trường trong thời đại chuyển đổi số, nhân sự trong tất cả các ngành nghề đang trở nên bất an, và Business Analyst cũng không ngoại lệ. Chương trình Digital Business Analyst Program được thiết kế để đáp ứng sự thay đổi của thị trường việc làm, giúp học viên trang bị những kỹ năng cần thiết để nâng cao lợi thế cạnh tranh và thay đổi tư duy đối với ngành nghề.

Nắm giữ vai trò phân tích, đánh giá toàn bộ quy trình kinh doanh của công ty và đưa ra giải pháp cải thiện, vị trí Business Analyst được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh ở Việt Nam trong 10 năm tới. Thêm vào đó, công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại các doanh nghiệp yêu cầu ở các BA khả năng thích nghi cùng các kỹ năng liên quan phục vụ cho quá trình này.

Digital Business Analyst Program được xây dựng dựa trên một lộ trình rõ ràng, bám sát thực tế với các case study và dự án để học viên được thực chiến. Trong đó:
Module 1: Fundamental Business Analysis Skills cung cấp kiến thức nền tảng và kỹ năng một cách đầy đủ, toàn diện và hệ thống hoá
Module 2: Khoá Digital Business Analyst Skills cung cấp kiến thức tổng quan, góc nhìn khái quát về vai trò của BA trong thời đại số, cùng các kỹ năng và công cụ liên quan
Module 3: Career Business Success Guide hướng dẫn học viên thực hiện dự án với bài toán doanh nghiệp, xây dựng CV và portfolio cá nhân và hỗ trợ mock-interview 1-1

20 giờ
Beginner
4.800.000 
8 giờ
Beginner
4.000.000 
44 giờ
Beginner
14.800.000