Tổng quan về Data Analytics Foundation
Lộ trình hoàn hảo cho các Freshers

Roadmap

Thời gian gần đây, nhu cầu tuyển dụng các công việc trong ngành công nghiệp dữ liệu đang tăng nhanh và xuất hiện làn sóng các bạn fresher, junior muốn chuyển sang các công việc trong ngành dữ liệu. Chúng tôi đã thiết kế và xây dựng lộ trình định hướng riêng cho nhóm đối tượng này.
Kết thúc lộ trình này, các bạn hoàn toàn tự tin ứng tuyển vào các vị trí Junior DA/BA.
Lộ trình gồm 3 khóa học theo chuẩn của Microsoft. Các bạn có thể đọc thêm về MOC – Microsoft Offical Courseware tại đây.

DAF roadmap

1. Module DP-900: Azure Data Fundamentals

Khóa học chuẩn bị cho chứng chỉ Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals

Đúng như cái tên “Azure” và  “Data Fundamentals”, trong module này các bạn sẽ học các khái niệm cơ bản về Data và ứng dụng, thực hành nó trên nền tảng Azure – tập hợp của các giải pháp cloud của Microsoft.

Các nội dung chính của Module Data Fundamentals n bao gồm: 

  • Các khái niệm cơ bản về Data: Từ khái niệm dữ liệu là gì, cho tới quy trình làm việc với dữ liệu, các công việc, công cụ và hệ thống trong lĩnh vực dữ liệu.
  • Làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Làm việc với cơ sở dữ liệu phi quan hệ.
  • Mô tả các hoạt động, quy trình phân tích dữ liệu: Các thành phần của kho dữ liệu, quy trình thực hiện từ thu thập, lưu trữ, cho đến phân tích.

Chứng chỉ đạt được

Dành cho các bạn trái ngành, chưa có nền tảng về Dữ liệu

Module Data Fundamentals hệ thống và truyền đạt rất nhiều concept chuẩn về dữ liệu cho các bạn kinh nghiệm thuần về kinh tế, tài chính, hoặc những ngành khác, thậm chí chưa từng làm quen với Excel. Với lợi thế học liệu và tài nguyên chuẩn từ ông lớn công nghệ Microsoft, các học viên sẽ được cấp tài khoản để trải nghiệm ngay cách mà các giải pháp sẽ hoạt động trong thực tế như thế nào. Các bạn sẽ được trải nghiệm một Module học nền tảng cực kỳ quan trọng nhưng lại không hề khô khan hay lan man về lý thuyết.

Thay vì bị hoang mang trong đủ loại ý tưởng, khái niệm được chia sẻ kiểu truyền miệng, các bạn Beginner hãy bắt đầu với Data Fundamentals – Module chuẩn từ Microsoft sẽ định hướng cho bạn con đường tiếp cận với Dữ liệu một cách đúng đắn và nhanh chóng nhất.

2. Module DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL

Tại sao lại là SQL?

SQL là bắt buộc với hầu hết các bạn muốn làm dữ liệu. JD các vị trí công việc Data trên thị trường đều sẽ yêu cầu ứng viên làm việc với SQL.

Với các bạn Data Analyst, SQL ứng dụng trong việc truy vấn lấy dữ liệu từ nguồn theo nhu cầu, giúp các bạn không phải phụ thuộc vào IT mỗi khi cần dữ liệu. Ngoài ra, SQL cũng là một nền tảng tốt để các bạn hình thành tư duy về cấu trúc dữ liệu, cách thức dữ liệu được tổ chức, ghép nối, tính toán. Rèn luyện tư duy tốt với SQL, các bạn có thể cải thiện từ cách tổ chức dữ liệu trên file excel cho đến việc học với DAX và Data Modeling sau này.

Chứng chỉ đạt được

Về DP-080: Querying Data with Microsoft Transact-SQL

Microsoft đưa ra khóa này thay thế cho 200761-C để hướng đến đối tượng business user muốn học để sử dụng SQL phục vụ công việc. Trong đó, lượng kiến thức được sắp xếp tối ưu, cô đọng hơn, tập trung vào ứng dụng và bỏ bớt một số nội dung nặng về kỹ thuật.

3. Module PL-300: Analyzing Data with Power BI

Khóa học chuẩn bị cho chứng chỉ Microsoft Certified: Data Analyst Associate

Đúng như tên của Module, các bạn sẽ học “Phân tích dữ liệu” sử dụng trên “Power BI”. Trong khóa học, các học viên sẽ tiếp cận với một quy trình phân tích dữ liệu hoàn chỉnh, từ việc thu thập yêu cầu, lên kế hoạch thiết kế báo cáo, tổng hợp dữ liệu, xây dựng mô hình dữ liệu, làm giàu mô hình dữ liệu với các công thức DAX, phân phối và bảo mật dữ liệu.

Module này tập trung vào việc học viên thực hiện được công việc và tạo ra sản phẩm cụ thể thông qua việc xây dựng kỹ năng “phân tích dữ liệu”, cung cấp công cụ để ứng dụng kỹ năng và tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao nhất. Từ việc trải nghiệm toàn bộ vòng đời 1 project, học viên sẽ có thể sử dụng được công cụ, hình thành kỹ năng và củng cố được mindset.

Chứng chỉ đạt được

Datapot là đối tác đào tạo Power BI cho nhiều doanh nghiệp lớn

Mindset – Skillset – Toolset
Học để làm được việc

Module DA-100 cover tất cả các yếu tố của một chiếc bánh xe cân bằng: Mindset – Skillset – Toolset 

#Toolset: 
Làm quen và thao tác với tất cả các cấu phần của Power BI (Power Query Editor, Data Model View, Data Visualization Canvas, Power BI Service) để hoàn thành các công việc phát sinh. Từ load các loại dữ liệu phổ biến, tùy chỉnh các biểu đồ hay thực hiện phân quyền báo cáo trên Power BI service. 

#Skillset: 
Thực hiện các case study để có thể hình thành skillsets và xây dựng quy trình làm việc của Data Analyst: Data Cleasing and Transformation, Data Modeling and DAX, Data Visualization and Story Telling, Report distribution. 

Bóc tách các thao tác về các nguyên tắc cơ bản nhất (1st principal) trong quy trình phân tích dữ liệu để có thể nắm được nguyên tắc và áp dụng với bất cứ công cụ BI nào khác, không còn phụ thuộc vào một toolset cụ thể. 

#Mindset: 
Với toolset và skillset đã có được, học viên sẽ làm việc với các case study thực tế để thiết kế nên các sản phẩm hoàn thiện. Mindset sẽ được hình thành thông qua quá trình xây dựng sản phẩm, chia sẻ và feedback từ giảng viên cũng như trợ giảng. Tất cả giảng viên và trợ giảng của Datapot đều là những chuyên gia đang làm việc tại các Doanh nghiệp, Tập đoàn lớn, sẽ giúp học viên có được những góc nhìn đa chiều về mọi bài toán trong doanh nghiệp.

Sản phẩm học viên Datapot

Learn from the very best

Join our course and start building the most wanted career available today. We make sure every class is easily understood, and that all students reach the same level of expertise needed for today’s data-driven economy.

Working hours

Monday- Sunday: 8:00-20:00 Hrs

We are here

48 Bich Cau Str, Cat Linh Ward, Dong Da Dist, Ha Noi
Phone: (+84) 762266990
Email: contact@datapot.vn