Feedback học viên Datapot Vũ Hồng Ngọc

Vũ Hồng Ngọc

Ngày đăng: 15/03/2023

Các giảng viên và trợ giảng của Datapot giảng dạy và hỗ trợ rất nhiệt tình, không chỉ kiến thức trong khóa học mà còn cả phạm vi các kỹ năng nghề nghiệp hay tư vấn cho mình cả các skills cần thiết trên con đường DA,BA. Sau 3 khóa học nền tảng, mình đã được khai phá rất nhiều điều mới mẻ và hữu ích cho con đường tự học nâng cao của mình.