Trần Thu Hương

Ngày đăng: 07/03/2022

“Highly recommend. Đội ngũ giảng viên trẻ nhiệt huyết. Giáo trình và nội dung mình thấy khá vừa vặn, có thời gian học lý thuyết và thực hành. Mỗi buổi đều có case study thực hành lý thuyết vừa học cũng như course work cuối khóa. Nếu có điều kiện sẽ đi học tiếp ạ.”