Feedback học viên Datapot Trần Ngọc Thảo Vy

Trần Ngọc Thảo Vy

Ngày đăng: 23/02/2023

Khoá học là bước đệm hoàn hảo cho những người chưa biết gì và muốn tìm hiểu về ngành data nói chung và data analyst nói riêng. Đây là những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và phù hợp cho người mới bắt đầu.