Trần Đình Hiệu

Ngày đăng: 07/03/2022

“Thầy giáo và các bạn hỗ trợ rất nhiệt tình. Kiến thức rất tốt. Cấu trúc bài giảng hợp lý, phù hợp với các đối tượng. Tôi “happy”, Cảm ơn thầy giáo và team đã khai sáng Power BI cho tôi.”