học viên khóa power bi datapot

Trần Đình Hiệu

Ngày đăng: 07/03/2022

“Thầy giáo và các bạn tại Datapot hỗ trợ rất nhiệt tình. Kiến thức rất tốt. Cấu trúc bài giảng trong khóa PL-300 hợp lý, phù hợp với các đối tượng. Tôi “happy”. Cảm ơn thầy giáo và team đã khai sáng Power BI cho tôi.”