Thành Phạm

Ngày đăng: 07/03/2022

“Highly recommend cho những bạn có background kinh tế/ không liên quan đến code mà muốn dấn thân vào lĩnh vực data analytics!”