học viên datapot khóa học data analytics

Thành Phạm

Ngày đăng: 07/03/2022

“Khóa học này của Datapot mình highly recommend cho những bạn có background kinh tế/ không liên quan đến code mà muốn dấn thân vào lĩnh vực data analytics!”