Phan Thị Hà My

Ngày đăng: 11/05/2023

Giảng viên tận tuỵ, hỗ trợ viên luôn tích cực phản hồi mọi thắc mắc, mọi kiến thức mình học được trong khoá học đều rất hữu ích và đúng với mục đích của mình trước khi bước vào khoá học.