Feedback học viên Datapot Phạm Bùi Hạnh Duyên

Phạm Bùi Hạnh Duyên – Ngân hàng cổ phần hàng hải MSB

Ngày đăng: 11/05/2023

Mình thấy đây là một khóa học rất bổ ích, dù không theo ngành DA và chỉ học Power BI để trực quan hóa dữ liệu phục vụ cho công việc nhưng mình đã tiếp thu được rất nhiều. Ngoài ra, giáo viên và trợ giảng cũng rất nhiệt tình giảng dạy và giải đáp thắc mắc của học viên