Nguyễn Thùy Dung

Ngày đăng: 23/02/2023

Thầy Quân giảng hay, chi tiết, hệ thống kiến thức tốt và dễ hiểu. Tôi rất thích việc hỗ trợ để làm Final Project để tăng cơ hội hiểu và thực hành được kiến thức đã học