Feedback học viên Datapot Nguyễn Tấn Sang

Nguyễn Tấn Sang

Ngày đăng: 13/03/2023

Em cảm ơn Cô Trịnh Quỳnh Chi và giảng viên Nguyễn Đức Việt Hà đã đồng hành cùng em trong khoá học lần này. Cô Chi giảng dạy rất nhiệt tình và tận tâm với học viên. Một lần nữa em trân thành cảm ơn mong có thể tiếp tục đồng hành cùng cô trong các khoá học tiếp theo.