Feedback học viên Datapot Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh

Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh

Ngày đăng: 13/03/2023

Thầy Trình thật sự rất tâm huyết với việc giảng dạy. Cảm ơn thầy đã nhiệt tình support em trong suốt quá trình học tập ạ. Cảm ơn anh Quân – trợ giảng vì đã tích cực support.