Ngô Đoàn Bảo Trâm

Ngày đăng: 04/07/2022

“Khóa học Data Analytics Foundation có kiến thức phù hợp với mức cơ bản, cho người mới bắt đầu. Giảng viên tại Datapot cũng luôn chuẩn bị bài giảng kỹ càng, luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi.”