Lương Minh Quân

Ngày đăng: 15/03/2023
Em thấy khóa học đã cung cấp tương đối đầy đủ những kiến thức cần thiết cho 1 data analyst và cả data scientist (từ cách tư duy cho đến các phần mềm, công cụ,…). Môi trường học khá cởi mở khi các giảng viên luôn nhiệt tình hỗ trợ học viên, tạo cơ hội để các học viên thực hành, teamwork cùng nhau (mỗi môn học đều có project riêng, như một cơ hội để các học viên trải nghiệm công việc thực sự sau này), đồng thời phát huy tính tự học – một trong những yếu tố quan trọng nhất của những người theo ngành này.