Feedback học viên Datapot Lê Thu Phương

Lê Thu Phương

Ngày đăng: 15/03/2023

Giảng viên tại Datapot là các anh chị rất nhiệt huyết, cách truyền tải dễ hiểu và rất rận tâm trong quá trình giảng dạy, chữa bài hay hướng dẫn cho học viên. Syllabus của khóa học khá rõ ràng và đáp ứng được nhu cầu cơ bản cho người học.