Lê Thái Bình

Ngày đăng: 04/07/2022

“Thầy giảng dễ hiểu. Khóa học DAF của Datapot giúp mình hiểu rõ hơn về ngành công nghiệp dữ liệu và các mắt xích trong đó.”