Feedback học viên Datapot Hồng Anh

Lê Hồng Anh

Ngày đăng: 13/03/2023

Khoá học rất hiệu quả. Mặc dù mình đã tìm hiểu về SQL trước nhưng khi học vẫn nhận được rất nhiều điều hay ho. Chị Chi dạy cũng rất tâm huyết và phù hợp với mạch tư duy nên bài giảng dễ hiểu. Mong chị Chi sẽ dạy cả SQL nâng cao.