Feedback học viên Datapot Lê Bảo Nương

Lê Bảo Nương – Công ty Việt Hung

Ngày đăng: 11/05/2023

Mình rất ấn tượng với khóa học, thầy Trình và bạn trợ giảng Quân rất là nhiệt tình luôn, khi thường hỏi xem các bạn trong lớp đã hiểu bài chưa. Thậm chí hôm qua lúc 1 giờ sáng mình hỏi thầy Trình về vấn đề mình chưa hiểu trong bài tập về nhà, thầy cũng nhiệt tình trả lời, mình không biết nói gì ngoài 2 chữ cảm ơn chân thành tới thầy và bạn trợ giảng của khóa học này.