Feedback học viên Datapot Lâm Phạm

Lâm Phạm

Ngày đăng: 15/03/2023

Giảng viên rất nhiệt tình, các bài giảng dễ hiểu và luôn được cập nhật ạ. Mình được cung cấp đầy đủ nền tảng để tự tìm tòi và phát triển nghề nghiệp trong tương lai ạ.