học viên khóa học sql datapot

Huong Trinh

Ngày đăng: 07/03/2022

“Highly recommend. Chương trình học online của Datapot phù hợp cho người đi làm, tài liệu được chuẩn bị chi tiết cover đủ những kiến thức cơ bản cho người mới với SQL, chú trọng thực hành thông qua các bài tập trên lớp và bài tập về nhà có độ khó tăng dần. Đặc biệt giáo viên rất nhiệt tình, dành thời gian phân tích và sửa logic code cho học viên.”